kerkgebouw Leger des Heils met appartementen

Inzending Nieuwe Berlagevlag: winkelcentrum Ambachtsgaarde – MBW architecten

De opdrachtgevers, een echtpaar in vastgoedbeleggingen, waren eigenaar geworden van buurtwinkelcentrum de Ambachtsgaarde bestaande uit een plint van dagwinkels onder drie lagen woningen in twee afzonderlijke blokken. De blokken staan haaks op elkaar en zijn gerangschikt volgens het stedenbouwkundige stempel dat karakteristiek is voor Den Haag Zuid West. De open plek voor de blokken was in de oorspronkelijke situatie ingevuld met kiosken en een kerkgebouw. De kerk is 10 jaar geleden gesloopt en vervangen door een appartementengebouw met daaronder winkels en een parkeergarage. Centraal op het ‘plein’ hadden de kiosken in een eerder stadium al plaatsgemaakt voor een ruimere parkeervoorziening en een stuk ‘braakliggend terrein’. Wat ooit het hart van de wijk geweest was, was anno 2010 een naargeestige aaneenschakeling van leegstaande en noodlijdende winkels geworden.

buurtwinkelcentrum ambachtsgaarde ontworpen door MBW architecten

De beleggers hebben hun kennis, ervaring en kapitaal ingezet om voor de buurt waar zij geboren dan wel opgegroeid zijn, een warm hart voor de wijk te creëren, waar de bewoners zinvol terecht kunnen en de ondernemers hun brood kunnen verdienen. Het totale project bestaat uit het in twee fases revitaliseren van het winkelcentrum.

Om ruimte te maken voor een trekker moesten op de begane grond van het bestaande blok aan ‘de korte kant’ bijna alle (dragende) scheidingswanden worden weggebroken en was aan de achterzijde een uitbreiding nodig. Er werd een aaneengesloten winkelruimte van 1400 m2 gerealiseerd . Met de komst van een Action winkel in maart 2013 is fase 1 afgerond.

Kerk van het Leger des Heils korps haaglanden

Fase 2 bestaat uit de toevoeging van een nieuw gebouw waarin meerdere functies zijn gehuisvest die samen het ‘hart’ in het winkelcentrum vormen. Hiervoor was het aankopen van het bovengenoemde ‘braakliggend terrein’ van 1100 m2 essentieel. Als ‘inspirator’ was namelijk het Korps Haaglanden van het Leger des Heils gevonden, dat ten gevolge van de fusie van diverse korpsen op zoek was naar nieuwe huisvesting voor het kerkgenootschap. Het toevoegen van 30 woningen in het gebouw was in de ogen van de opdrachtgever ook essentieel, met name vanwege de impuls die zou uitgaan van de komst van 30 nieuwe huishoudens in de buurt. Het programma bestond verder nog uit een ruimte voor daghoreca of winkel van 250 m2 . Met de oplevering van de nieuwbouw in maart 2015 is ook fase 2 afgerond.

Opdrachtgever: Deza Ambachtsgaarde Pleinlocatie bv
Ontwerp: MBW architecten, Maarten Brillenburg Wurth Aannemer: Van Omme & De Groot Gebruikers: Leger des Heils korps Haaglanden, Malinka supermarkt, bewoners Overige betrokken partijen: Deza Vastgoed

Projecten inzenden voor de Nieuwe Berlagevlag kan nog tot eind 2017. Kijk hier voor meer informatie.
De Nieuwe Berlagevlag wordt georganiseerd door HaAC en BNA Haaglanden.

Leave a Comment

*