interieur met zicht op de tuin ontwerp kaan architecten

Inzending Nieuwe Berlagevlag: Bezuidenhoutsweg 30 – KAAN Architecten

Rijksmonument B30 en de aangrenzende tuinen zijn vanuit historisch oogpunt te zien als onderdeel van een kunstmatig ingericht landschap tussen de Bossloot en de Bezuidenhoutseweg. Deze locatie is symbolisch en functioneel gezien belangrijk voor de ontwikkeling van de stad Den Haag. De relatie tussen de gebouwgevel en programma achter de gevel en de inrichting van de stedelijke ruimte spelen een grote rol in de mate waarin het transparante, toegankelijke en representatieve karakter van het gebouw wordt ervaren.

De transparante en publieke begane grond met werkfoyer en seminarfoyer met restaurant, café, bibliotheek, vergaderfaciliteiten en seminarruimtes levert niet alleen zicht op de tuinen, maar ook zicht op zowel de straat als het bos. Genereuze zichtlijnen verbinden looproutes, foyers en verdiepingen, met zicht op het bos en contact met de straat. Hierdoor zijn gebouw en gebruikers verankerd in de context.

voorgevel Bezuidenhoutseweg 30 met zicht op New Babyon

Het gebouwconcept voor dit Kenniscentrum van de Rijksoverheid is gericht op het eren van de monumentale plattegrond. Het ontwerp bestaat uit een grote toegankelijke begane grond met daarboven de vier privé-kantoorverdiepingen van de gebruikers. De transparantie in de gevels van de nieuwe begane grond zorgt voor een stedenbouwkundige, landschappelijke en historische verankering van het gebouw in de context.

Het entreegebied is verbouwd en aan beide zijden uitgebreid met foyers en tuinen, waarbij gebruik is gemaakt van de symmetrische en overzichtelijke structuur van het oude gebouw (Knuttel, 1912-1917). Goede oriëntatie in het gebouw wordt gerealiseerd doordat alle doorgangen in elkaars verlengde liggen en directe zichtlijnen vormen.

Het monumentale trappenhuis biedt toegang tot de ministerskamer op de eerste verdieping, terwijl het atrium visueel de verbinding aangaat met de vier bovenliggende vloeren met werkruimtes van de gebruikers van het gebouw. Een nieuwe kantoorverdieping ligt op de middenbeuk van het oude gebouw, doorlopend in de vernieuwde vloer in de kappen.

Interieur B30 ontwerp KAAN Architecten

De zorgvuldige omgang met de architectonische, architectuurhistorische en cultuurhistorische waarden van het gebouw, ook ten opzichte van de omgeving, vraagt om een sterke combinatie tussen oud, nieuw en groen. Het gaat daarbij om de manier waarop in eerste instantie naar het gebouw en de context is gekeken, nog voordat een nieuwe ‘historische’ laag is toegevoegd. Het gebouw heeft een BREEAM very good certificaat.

De interventies in het monument zijn voornamelijk gericht op het herstellen en versterken van de relatie tussen de Bezuidenhoutseweg, het gebouw en het Bezuidenhoutse bos. Het oorspronkelijke ontwerp van Knuttel is hersteld door onder meer de zorgvuldige detaillering, het ruimtelijk herstel van en de interventies in de achtervleugel parallel aan het Haagse Bos, het verwijderen van de liften op de binnenplaats, maar ook de aanpassingen aan het entreegebied en het daarop aansluitende monumentale trappenhuis.

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf (Primair), Facilicom (Direct)
Ontwerp: KAAN Architecten, Kees Kaan, Vincent Panhuysen, Dikkie Scipio Aannemer: Breijer Bouw & Installatie Gebruikers: CPB, PBL, SCP, Autoriteit Persoonsgegevens, RLi Overige betrokken partijen: Braaksma & Roos Architectenbureau, Pieters Bouwtechniek, Deerns, RebelGroup, Rob Birza, Van der Zande Terrazzo en Mozaiek, Studio Rublek, Jan Pauwels, 13 Speciaal

Foto header boven: Sebastian van Damme
Foto’s in de tekst: Karin Borghouts

Projecten inzenden voor de Nieuwe Berlagevlag kan nog tot eind 2017. Kijk hier voor meer informatie.
De Nieuwe Berlagevlag wordt georganiseerd door HaAC en BNA Haaglanden.

Leave a Comment

*