gevel met wimpers voor de ramen

Inzending Berlagevlag: Onderwijscluster Donker Curtius (het Zandkasteel) – Spring architecten i.s.m. ArchiTechCompany

In de Driehoek van Loosduinen in Den Haag is het Zandkasteel het onderkomen geworden van het Yes College en Kindcentrum Aquamarijn. Met 1.200 leerlingen in de leeftijd van 0-18 jaar en 11.034m2 is dit het eerste energieneutrale onderwijsgebouw in Den Haag. Bovendien met een gecombineerd onderwijslandschap: voortgezet onderwijs, een kindcentrum met (speciaal) basisonderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang en een multifunctioneel sportvoorzieningengebied met drie sportzalen bevinden zich in de verschillende gebouwdelen die zich, met hun oplichtende strandzand-kleur, manifesteren als duinen in het landschap.

Alle lagen van het Zandkasteel zijn los van elkaar ontworpen; de gevel, constructie, installaties, inbouw en inrichting. Elk van deze lagen heeft namelijk een eigen levensduur. Op deze wijze kunnen ze in de toekomst relatief eenvoudig los van elkaar aangepast, gerenoveerd of vernieuwd worden bij nieuwe eisen of wensen. Mochten er in de toekomst grotere of kleinere lokalen gewenst zijn dan kunnen de binnenwanden hierop aangepast worden. Mocht het gebouw in de toekomst moeten worden uitgebreid dan is de gevel hier al op berekend: het is immers een volledig demontabel gebouw.

Door het Zandkasteel datagestuurd te ontwerpen, konden de installaties kleiner gemaakt worden. Voorts is heel bedachtzaam (parametrisch) met daglichttoetreding omgegaan; met het zonlicht komt immers ook de warmte binnen. Om de koellast voor het gebouw te minimaliseren, zijn de ramen van de lokalen uitgevoerd met ‘wimpers’. Deze houden de warmte buiten maar staan toe dat er uitzicht is vanuit het lokaal en inkijk van buitenaf. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van indirect daglicht: vides zorgen voor de ruimtewerking en door middel van Solatubes wordt het licht op de bovenste verdiepingen gelijkwaardig verdeeld over de lesruimte binnengebracht. De bouwfysische optimalisatie zorgde ervoor dat met ongeveer 1.100 zonnepanelen op het dak het gebouw energieneutraal is.
Tweeëntwintig (leer)pleinen zijn als autonome eenheden ontsloten aan de wandelgang. Eigen kleuren zorgen ervoor dat een specifiek verblijfsgevoel kan ontstaan, gezamenlijkheid benadrukt wordt en geborgenheid wordt geboden. Elke leerling hoort erbij!

Diverse details en natuurlijke materialen geven het gebouw aaibaarheid en glans. De pleinen en lokalen zijn zo ingericht dat kinderen op verschillende manieren kunnen samenwerken. Vanuit de clusters kom je in het openbare gebied waar zich de gemeenschappelijke functies bevinden: speellokalen, theater en de MFA-ruimten voor koken, handvaardigheid, techniek, de bibliotheek en de teamkamer voor docenten. Het gebouw is altijd gedeeltelijk te overzien wat, ondanks zijn omvang, resulteert in een gebouw waar de maat van het kind centraal staat.

Architect: Spring architecten
Opdrachtgever: Stichting Lucas Onderwijs en Gemeente Den Haag
Aannemer: De Vries en Verburg
Overige betrokken partijen: ArchiTech Company (co-architect), IMd raadgevende ingenieurs (constructeur), Merosch (adviseur installaties en bouwfysica), Hi-plus (adviseur bouwkosten), Mobius Consult (GPR, Geluidsbelasting), Quadrant ingenieurs (terrein en infra), Bosch en Slabbers (landschapsontwerp), Bureau RIS (terreininrichting), BBC Bouwmanagement (directievoering en toezicht)
Foto’s: Loes van Duijvendijk en Spring architecten (luchtfoto)

Projecten inzenden voor de Berlagevlag 2023 kan tot 1 september 2023. Kijk hier voor meer informatie en inzenden>.
De Architectuurprijs Berlagevlag wordt georganiseerd door HaAC, BNA (hoofdsponsor) netwerk Den Haag en Dag van de Architectuur Den Haag. Mede mogelijk gemaakt door gemeente Den Haag.

One Comment

  1. Ena says:

    Great building!

Leave a Comment

*