interieur verslavingskliniek ontworpen door Queeste

Inzending Nieuwe Berlagevlag: Verslavingskliniek Triora – Queeste

Het ontwerp betreft een verbouwing en uitbreiding van Villa Ockenrode. De locatie in het natuurmonument Solleveld is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland. Een prachtig, groen decor en bron van inspiratie.

De witte villa was en blijft het “ankerpunt” van het landgoed, ook binnen de nieuwe compositie. Extra volumen zijn binnen stringente plangrenzen los gedetailleerd. Zo blijft dit historisch erfgoed goed zichtbaar. Een tweede, licht gedraaid wit volume met eigen taal en tekens is toegevoegd als slaapvleugel. Op het maaiveld is de nieuwe vleugel met de villa verbonden door de Oranjerie: een open gebouw met grote, Iroko puien, veel glas en “tuinmuren” voorzien van ruw stucwerk. De villa blijft het gezicht, de slaapvleugel maakt de compositie en de Oranjerie verbindt.

Combinatie monementale villa en nieuwe vleugel

Toekomstige bewoners benaderen het gebouw over het bestaande toegangspad. Het leidt hen langs het complex tot aan de hoofdentree. Deze is veilig gesitueerd aan de binnenzijde van het complex. Meer informele toe- en uitgangen zijn aanwezig, maar staan niet op de voorgrond.

Alle “leef-functies” zoals eten, drinken en wonen zijn aan de voorzijde, op de zon georiënteerd. Deze geven het complex een vriendelijke uitstraling bij aankomst. De meer functionele ruimten zoals therapie, kantoor en keuken liggen meer in de schaduw aan de binnenzijde van het complex. In de villa bevinden zich met name de kantoren, een grote keuken en het restaurant. De slaapkamers, de enige ruimten waarin het individu zich uit groep kan terugtrekken, zijn opgetild; mensen rusten en worden wakker in de beschutting van de boomtoppen.

“In de natuur dichter bij jezelf”

De Oranjerie ligt in lijn met de orthogonale structuur van de villa. Wanden vormen “paden” als verlengstuk van de ronde, centrale hal. Glazen puien geven de gelegenheid de natuur ook binnen te beleven. Dit is het sterkst voelbaar bij binnenkomst: De entree en gang met gelamineerde houten liggers en het glazen dak vergroten het gevoel van het “buiten zijn” tot in de uiteindelijke verblijfsruimten. Eenmaal op de trap richting de slaapvleugel wordt afgeweken van deze structuur en relatie. De functies verdraaien zodanig dat de nieuwbouw exact noord-zuid georiënteerd is. Mensen worden hier letterlijk weer in lijn gezet met “hun” natuur.

Luchtfoto locatie verslavingskliniek in natuurgebied solleveld

Een belangrijk kenmerk van het programma is de intense behoefte van mensen om zich niet opgesloten te voelen. De Oranjerie, de plaats die het meest intensief gebruikt wordt, is daarom zo transparant: In contact met de natuur door een opbouw van vrije zichtassen naar buiten. Zij zorgen voor licht en lucht en het gevoel dat je altijd kan vertrekken.

Met het ontwerp wordt vorm gegeven aan de overgang die mensen maken van de publieke wereld in de stad, naar de rust en geborgenheid van dit natuurgebied. Het doel: weer bij jezelf komen. In contact komen met wie je bent en een hernieuwde relatie vinden met je omgeving. Deze transitie kent verschillende schaalsprongen: de wandeling op de “route architecturale”, de overgangen tussen buiten en binnen, de mate van intimiteit van het programma, enzovoort, tot aan de tektoniek van materialen en details.

Opdrachtgever: NL-development
Ontwerp: Queeste, C.J.H. Driessen Aannemer: Vink Bouw Gebruiker: Triora Verslavingszorg Overige betrokken partijen: Onderlinge ‘s-Gravenhage (belegger), Staat Bouwmanagement

Projecten inzenden voor de Nieuwe Berlagevlag kan nog tot eind 2017. Kijk hier voor meer informatie.
De Nieuwe Berlagevlag wordt georganiseerd door HaAC en BNA Haaglanden.

Leave a Comment

*