All posts tagged natuur

interieur verslavingskliniek ontworpen door Queeste

Inzending Nieuwe Berlagevlag: Verslavingskliniek Triora – Queeste

Het ontwerp betreft een verbouwing en uitbreiding van Villa Ockenrode. De locatie in het natuurmonument Solleveld is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland. Een prachtig, groen decor en bron […]