Tuinzaal Gemeentemuseum ontwerp Braaksma en Roos architectenbureau

Inzending Nieuwe Berlagevlag: Tuinzaal Gemeentemuseum – Braaksma & Roos Architectenbureau

Braaksma & Roos Architectenbureau is al ruim 25 jaar betrokken bij het Haags Gemeentemuseum. Het team was verantwoordelijk voor de omvangrijke restauratie van het rijksmonu­ment. Daarnaast realiseerde het bureau uitbreiding van het museum onder de centrale binnentuin met extra tentoonstellingsruimten, de huidige Wonder­kamers. In 2014 is het museum opnieuw verbouwd. De architect trans­formeerde de centrale binnentuin tot Tuinzaal. Een ontwerp dat enerzijds krachtig op zichzelf staat en anderzijds op een bijzondere manier versmelt met het museum van H.P. Berlage.

Uitbreiding in het hart van het monument

In 2012 stelde het Gemeentemuseum ons de vraag om ter plaatse van de binnentuin een uitbreiding te ontwerpen die multifunctioneel inzetbaar was – overdag een ruimte waar bezoekers kunnen genieten van een kopje koffie en na sluitingstijd een locatie voor zeer uiteenlopende evenementen als recepties, diners, congressen en concerten. Een complex vraagstuk, want een dergelijk belangrijke ruimte in zo’n iconisch monument laat zich vanuit zowel ethisch als technisch oogpunt niet gemakkelijk transformeren. Ons team is de uitdaging aangegaan om een ontwerp te ontwikkelen waarin het concept van de oorspron­kelijke buitenruimte qua beleving en oriëntatie centraal staat.

detail glazen dak tuinzaal gemeentemuseum

Logistiek knooppunt

De binnentuin is altijd een vitaal onderdeel geweest van de totale museale beleving. De ruimte was niet alleen het letterlijke hart van het museum maar vormde met maar liefst negen toegangsdeuren ook een belangrijk logistiek knooppunt. Omwille van een goed klimaat in het museum was de binnentuin voor de transformatie nog slechts beperkt toegankelijk en raakten mensen snel gedesoriënteerd in de vele vleugels rondom de tuin. Voor het ontwerp van de tuinzaal was het voor ons van belang om de centrale positie in het museum weer te versterken.

Krachtig en vanzelfsprekend

Ons uitgangspunt voor het ontwerp van de Tuinzaal was het herbevestigen en versterken van de kracht van de bestaande architectuur. Kenmerkende elemen­ten uit het ontwerp en gedachtegoed van architect Berlage, – zoals de aandacht voor imperfectie en de ambachtelijkheid van materialen en detaillering – hebben

het nieuwe ontwerp geïnspireerd. Zo versterkt de donkere gestorte en gevlin­derde vloer de kleuren van het metselwerk in de plint van de gevels. De acht kolommen verzelfstandigen zich van de horizontale geleding in de ruimte met een verticaal gebaar en een krachtig kleurenpalet. Het opvallende zonlicht, dat wordt doorgelaten door het glazen dak, wordt bijna tastbaar als een nieuwe laag in de gevels. De overkapping lijkt te zweven boven het bestaande gebouw. Zo zet de Tuinzaal het bestaande gebouw in een heel nieuw perspectief.

aansluiting glazen dak gemeentemuseum tuinzaal

Technisch hoogstandje

Het ontwerp heeft een uitstraling van eenvoud, terwijl daarachter juist een complex en geavanceerd systeem van technische installaties schuilgaat. Zo is de ruimte nu akoestisch perfect voor vele verschillende evenementen dankzij de cladding en perforatie van de kolommen en het aangespannen dubbele akoes­tisch velum dat is aangebracht in het middengebied onder de glaskap. Dit velum is geïntegreerd met tweehonderd ledlampen die de vorm van de overkapping benadrukken. In de Tuinzaal is bovendien het Ba-Opt klimaatsysteem toegepast. Hierdoor heeft de ruimte overal de gehele dag en avond een constante tempera­tuur. Dit zorgt niet alleen voor een aangenaam verblijfsklimaat maar ook voor een beperking van het energieverbruik.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Ontwerp: Braaksma & Roos Architectenbureau Aannemer: Meelis Bouw, Eekhout Bouw Eindgebruiker: Haags Gemeentemuseum Overige betrokken partijen: RAB, Octatube

Projecten inzenden voor de Nieuwe Berlagevlag kon tot eind 2017. Kijk hier voor meer informatie.
De Nieuwe Berlagevlag wordt georganiseerd door HaAC en BNA Haaglanden.

Leave a Comment

*