hoogbouw ministeries aan de turfmarkt den haag door Hans Kollhoff architekten

Inzending Nieuwe Berlagevlag: Rijkskantoor voor de ministeries van justitie en BZK – Hans Kollhoff Architekten

Na een internationale competitie in het jaar 2002, werd de opdracht aan kantoor Kollhoff geschonken. De torens zijn onderdeel van een serie torens in het oeuvre van Kollhoff, waarbij veel kennis en ervaring is opgedaan in hoogbouw als deel van de Europese stad. Er is veel aandacht besteed aan de aansluiting van hoogbouw op de openbare ruimte.

Het ontwerp is een combinatie van een gesloten bouwblok, de meest voorkomende typologie in Den Haag, en hoogbouw. Een van de doorslaggevende proposities van het winnende ontwerp, was het idee om het gebouw te parcelleren, zodat het onderdeel kon worden van de historische stad. In de sokkel van het gebouw werd ruimte gemaakt voor commerciële ruimtes, die onafhankelijk van het ministerie kunnen functioneren. Het gesloten bouwblok, waaruit de twee ministerietorens omhoog groeien, opent zich naar de Turfmarkt door middel van een Cour d‘Honneur, die als tuin is vormgegeven. De 150 meter hoge torens presenteren zich aan de stad met dragende pilastergevels uit baksteen, voor Binnenlandse Zaken, en wit graniet, voor Justitie.

interieur ministerie door kolhoff architekten

Via de tuin betreedt men het vier verdieping hoge publieke atrium. Vanuit hier is er met de lift toegang tot de twee kantoortorens die middels constructieve kernen ontsloten zijn met rondom aan alle gevels flexibel indeelbare kantoor- en overlegruimtes. In de plintbebouwing zijn gezamenlijke functies voor beide ministeries ondergebracht zoals restaurant, vergaderzalen, bestuurslaag, het nationale crisescentrum en een daktuin. Geheel bovenin de torens bevinden zich de conferentieruimtes, lounge- en barzones van waaruit men een grandioos uitzicht heeft over de Noordzee en het weidse landschap.

hoogbouw ministeries gezien vanaf het Plein

Wat betreft duurzaamheid heeft kantoor Kollhoff met een niet eerder toegepaste combinatie van stadsverwarming, warmte- en koudeopslag en betonkern activering in de vloeren een extreem lage EPC (energie prestatie coëfficiënt) weten te realiseren die de Rijksgebouwendienst bevestigt in zijn voorbeeldfunctie voor bouwend Nederland.

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst, Directie Projecten
Ontwerp: Hans Kollhoff Architekten Alexander Pols Aannemer: JuBi BV, Bunnik (een combinatie van BAM Utiliteitsbouw, Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten, Imtech Nederland en HOMIJ Technische installaties Eindgebruiker: Ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Overige betrokken partijen: Gemeente Den Haag: DSO (Dienst Stedelijke Ontwikkeling), Landschapsarchitect: Peter Wirtz, Constructeur: Zonneveld ingenieurs, Kunstenaar: Per Kirkebey

Fotografie: Susanne Wegner

Projecten inzenden voor de Nieuwe Berlagevlag kon tot eind 2017. Kijk hier voor meer informatie.
De Nieuwe Berlagevlag wordt georganiseerd door HaAC en BNA Haaglanden.

Leave a Comment

*