Inzending Berlagevlag: De Binck – Kraaijvanger Architects

woongebouw De Binck

Kraaijvanger heeft de voormalige huisvesting van de Staatsdrukkerij (SDU) in Den Haag getransformeerd tot woongebouw De Binck. Het gebouw heeft de bijnaam ‘De duikplank’ gekregen vanwege de toegevoegde witte bouwlaag met overstek boven het water. Het oorspronkelijk door Hans Goverde ontworpen kantoorgebouw met productiehallen is door inventief ontwerp getransformeerd naar een woongebouw met een variatie in grootte en type woningen. Daardoor draagt het als pionier bij aan de ontwikkeling van kansrijke vestigingsmilieus en het intensiveren van de stad.

Pionier in de Binckhorst

Het past goed in de huidige tijd om te kijken of een bestaand gebouw weer een nieuw leven kan krijgen. De royale vrije hoogte van de woningen en entreezones, de verticale ramen en de industriële plafonds met beton ribben geven het gebouw en de woningen karakter. Veel materialen zoals aluminium en baksteen elementen zijn hergebruikt in het ontwerp. Daarmee is het gebouw ook een pionier op gebied van circulair bouwen. Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de Binckhorst. Voormalig bedrijventerrein de Binckhort te Den Haag is één van de sleutelprojecten geweest van de vier grote steden (G4). Het Grotestedenbeleid dat als doel heeft het wonen, werken en leven in de grote steden te verbeteren door de stad te blijven intensiveren, vernieuwen en transformeren.

Hergebruik drukhallen

De oude drukkerijhallen van de Staatsdrukkerij zijn ontmanteld om plaats te maken voor nieuwe woningen rondom een groene binnentuin. Hieronder verscholen ligt de parkeergarage. De woningen zijn op de bestaande dikke vloer van de hallen gebouwd. Het hergebruik van de vloer als fundering voor de woningen voorkomt onnodige sloop en heeft kostbare grondstoffen bespaart. De realisatie van De Binck staat model voor circulariteit; een wijze waarop bestaande gebouwen een nieuw leven kunnen krijgen door programma en vormgeving te combineren met een visie op duurzaamheid die aansluit op maatschappelijke en economische ambities. Geen afval produceren maar waarde creëren uit bestaande materialen en structuren die kwaliteit in zich hebben. Hiermee levert Kraaijvanger een bijdrage aan een circulaire economie. Zo zijn de voormalige naastgelegen drukhallen ontmanteld en weer opnieuw opgebouwd op de Veluwe om een tweede leven te krijgen.

De Binck levert een belangrijke bijdrage en impuls aan de gebiedstransformatie op de Binckhorst. Dit gebeurt in de vorm van diversiteit, functiemenging, levendigheid en sociale interactie in dit rauwe en avontuurlijke gebied.

Opdrachtgever: Local, VORM, BPD
Aannemer: Transvorm
Constructeur: IOB ingenieurs
Installatieadvies: Hori raadgevend ingenieurs
Bouwfysisch advies: dGmr adviseurs
Foto’s: Ronald Tilleman

Projecten inzenden voor de Berlagevlag 2021 kan tot 15 mei 2021. Kijk hier voor meer informatie en inzenden>.
De Architectuurprijs Berlagevlag wordt georganiseerd door HaAC, BNA netwerk Den Haag en Dag van de Architectuur Den Haag.

Leave a Comment

*