De Haagse Sporttuin werd een dynamische oase in de Schilderswijk

Tekst: Karin Striekwold

U bent hier in hartje Schilderswijk, in de Haagse Sporttuin bij basisschool Het Startpunt, een school van stichting De Haagse Scholen. Bijna tien jaar geleden, op 24 augustus 2005 was hier de officiële opening van de eerste Haagse Sporttuin. Vijftig meter hier vandaan ligt het Jacob van Campenplein. Dat was een van de onveiligste pleinen van Nederland en was (en is) één van de armste plekken in Nederland.

De buurt was onveilig, de werksituatie voor leerkrachten ook. Onze ouders, leerlingen en teamleden voelden zich in de buurt en op straat niet veilig. Het incidentenlogboek was vuistdik. Teamleden zeiden: ‘is het nog wel verantwoord hier te blijven werken, hoeveel moeten we pikken, moeten we de school niet sluiten?’ Het waren heftige discussies.

Wij Startpuntmensen

Waarom zijn de Startpuntmensen toch doorgegaan? Vanaf het prille begin van de brede buurtschool heeft Het Startpunt het geluk gehad te mogen participeren in een samenwerkingsverband met de politie, wijkbeheer, de woningbouwvereniging en de gemeente rondom het Jacob van Campenplein, die allemaal hetzelfde doel hadden: het moet hier veiliger worden. Deze ketenpartners wilden laten zien dat het anders kon. Het team van het Startpunt had die ambitie ook.

hs3

De teamleden konden aan het eind van de dag naar huis gaan. Onze leerlingen bleven echter in de wijk. Het team koos ervoor de kinderen niet in de steek te laten. In het samenwerkingsverband kon ik het verhaal van het team en de school kwijt en ik werd daar uiterst serieus genomen. En er kwam support en ondersteuning, indien nodig zelfs van de wethouder onderwijs. Dat heeft gemaakt dat wij indertijd als team zeiden: ‘we blijven open, we zetten onze schouders eronder, want ons probleem wordt serieus genomen en we staan er niet alleen voor.’

Leefbaarheid & Sport

Maar om het veiliger en leefbaarder te maken moest er wel veel gebeuren in dit stukje Den Haag. Vanuit de drive om leerlingen zo veel mogelijk kansen te bieden, de wijk leefbaarder te maken en de ouders medeverantwoordelijk te maken, is het Startpunt vanuit de brede buurtschoolgedachte plannen gaan ontwikkelen en uitvoeren. We hadden het geluk dat sport hoog op de politieke agenda stond in de gemeente Den Haag, men dacht mee en ondersteunde ons.

Het team koos ervoor de kinderen niet in de steek te laten

De school had ook het geluk dat er een TOP-team werkte en een TOP-gymdocent. George van Hurck. Geen gewone gymdocent. Een gymdocent met ambitie en drive. En George stelde zichzelf de vraag: ‘kan het anders, kan het beter en wat kan ik daaraan bijdragen?’ En George en ik maakten een plan.

Haags Jeugd in Beweging & prijswinnaars

George bouwde het ‘Haagse Jeugd in Beweging’ concept uit. In plaats van de reguliere drie uur sport per week voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 na schooltijd (die er voor die subsidie gegeven kan worden), zorgde George ervoor dat er vijf middagen per week na schooltijd gesport kon worden door leerlingen uit groep 1 t/m 8. Hij organiseerde het zo, dat sportclubs, collega’s, vrijwilligers en HALO-studenten onder zijn bezielende leiding sport- en danslessen gaven.

kinderen krijgen complimenten voor hun sportieve gedrag

En er gebeurde iets wonderlijks. Voor scholen als het Startpunt is het vaak heel moeilijk om ouders bij school te betrekken. Maar wat bleek; als er weer kon worden ingeschreven voor een volgende naschoolse sportcyclus, stond het in de hal zwart van de ouders. Ouders waren blij dat hun kinderen op een vertrouwde en veilige locatie en onder leiding van professionals na schooltijd activiteiten konden ontplooien.

In het verleden werden onze Startpuntleerlingen regelmatig weggestuurd van sporttoernooien omdat ze zich misdroegen. Dat is veranderd. Onze leerlingen hebben de laatste jaren prijzen gewonnen, onder andere eerste prijzen en de prijs voor de sportiefste en gezondste school van Den Haag. Dat is natuurlijk een geweldige kick voor deze kinderen, hun ouders en de school. En nog belangrijker; kinderen krijgen complimenten van de wedstrijdleiding voor hun sportieve gedrag. Maar de ambities van de Startpunters reikten verder…..een buitensportaccommodatie bij de school!

Schaatsen op het Spuiplein, schaatsen op het Jacob van Campenplein

Ik ga terug naar de strenge winter van 2001. De leerlingen van het Startpunt gingen schaatsen op de schaatsbaan voor het stadhuis van Den Haag. Voor de meeste leerlingen was het de eerste keer dat ze op schaatsen stonden. En ondanks het feit dat het een ijzig koude dag was, hadden zij het schaatsen snel onder de knie en ze genoten. Op de terugweg naar school zei een aantal kinderen dat het de ‘mooiste dag uit hun leven was’ en dat ze nog wel uren door hadden willen schaatsen. Voor kinderen en leerkrachten was het een dag met een gouden randje. Want leerkrachten worden erg blij van zulke intens gelukkige kinderen.

hs8

Een dag na dat schaatsevenement was de wethouder onderwijs op school. Hij wilde het een en ander weten over de school, maar was vooral geïnteresseerd in het veiligheidsaspect. Er is toen aan de wethouder Onderwijs voorgesteld om de ijsbaan in de toekomst maar op het Jacob van Campenplein te maken zodat er eindelijk een sportvoorziening in de wijk zou zijn. ‘Als de kans zich voordoet, ben ik de eerste om eraan mee te werken’, beloofde toenmalig wethouder Pierre Heijnen.

Verwaarloosd binnenterrein

Achter de school lag al die tijd een soort braakliggend terrein; de voormalige schooltuintjes. Omdat dit terrein niet werd gebruikt was het verworden tot een soort plaatselijke vuilnisbelt. Gekscherend had ik al wel eens gezegd; ‘als we dat nu gewoon bij de school trekken en er sportvelden van maken…’ Daar komt dus de naam ‘Haagse Sporttuin’ vandaan.

oude situatie Haagse Sporttuin

De school heeft de toenmalige wethouder van sportzaken uitgenodigd en hij heeft met zijn adviseurs een middag de naschoolse sportactiviteiten bijgewoond en gesproken met de kinderen en de mensen die sportlessen gaven. We zijn naar buiten gegaan en hebben de wethouder het plan van een buitensportterrein voorgelegd. Hij was onder de indruk van de naschoolse activiteiten en beloofde medewerking in de uitwerking van plannen. En vanaf dat moment is het balletje gaan rollen: Er kwam een (bescheiden) startbedrag en we werkten de plannen uit. Nog geen jaar later, in de zomer van 2005, was de Haagse Sporttuin een feit.

hs4

De Sporttuin in 2014

En u staat nu midden in die Haagse Sporttuin. En op dat ene veld heeft men niet vergeten om kunstgras aan te brengen, maar deze plek kunnen we in de winter onder water laten lopen en dan hebben we dus in hartje Schilderswijk een echte IJSBAAN!! Het fenomeen sporttuin is zo succesvol dat het inmiddels ook in andere gemeenten is uitgerold en Den Haag heeft nu meerdere sporttuinen. In deze sporttuin sporten wekelijks 500 leerlingen van 7 omringende scholen van diverse zuilen. Ook in weekenden en vakanties wordt er gesport. Inmiddels ook door jongeren, vaders, moeders etc. De sporttuin is al bijna 10 jaar lang dagelijks geopend. Er is geen vandalisme, er zijn geen incidenten. Voor de school is een droom is in vervulling gegaan. In de buurt is een oase ontstaan!

Wij Startpunters, leerlingen en buurtbewoners geloven in de Haagse Sporttuin, wij geloven in de potentie van de mensen die er gebruik van maken, wij geloven dat binnen de samenwerking van onderwijs, sport en welzijn, de school en de wijk veiliger en leefbaarder worden, kinderen zich ontplooien en gezonder en kansrijker opgroeien. Haagse Jeugd in Beweging! De Schilderswijk in beweging!

Bewerking van de toespraak van oud-directeur van basisschool Het Startpunt, Karin Striekwold van juni 2014. Vanaf 1996 was Karin Striekwold directeur van basischool Het Startpunt, initiator en verantwoordelijk voor de Sporttuin. Sinds 2012 is Karin projectleider Samentienplus (S10+), de Haagse zomerschool en de projectleider sporttuin.

One Comment

  1. A van Hurck says:

    Een kind om trots op te zijn.

Leave a Comment

*