Nieuwe Berlagevlag moet kwaliteit architectuur en stad op hoger niveau krijgen

Inleidende overpeinzing van jurylid Jan Brouwer tijdens de uitreiking van de Haagse architectuurprijs Nieuwe Berlagevlag 2017:

“Den Haag en de architectuur…..

Het lijkt wel of die relatie de laatste jaren ernstig is bekoeld. De poging van het HaAC en de BNA om hier aandacht aan te besteden via de uitreiking van de Nieuwe Berlagevlag waardeert de jury.

Er is al jaren de Gouden A.A.P. (de Amsterdamse Architectuur Prijs).  Ook in Rotterdam wordt al jaren de Rotterdamse Architectuurprijs (R.A.P.) uitgereikt. In Utrecht is er de Utrechtse Rietveld Prijs (U.R.P.). Kan Den Haag achterblijven? We dachten van niet. Het zou kunnen met de s’Gravenhaagse Architectuur Prijs (s’GR.A.P.)

Maar de Nieuwe Berlagevlag is zeker geen grap, maar een serieuze poging tot een debat.

Het is eigenlijk niet juist om onze stad te vergelijken met de andere Randstad iconen. Toch is het verleidelijk. Waar het water (het IJ) in Amsterdam een grote bindende rol speelt en de Maas in Rotterdam een zeer belangrijke ruimtelijke factor is, verbergt Den Haag als Zeerandstad het water achter een strook bebouwing van twijfelachtige kwaliteit. Je moet tot het gaatje gaan wil je überhaupt de zee kunnen zien.

Je kunt gelukkig niet om onze stad heen via een ring of een ruit. Je scheert er langs. Als je er wilt of moet zijn benut je de Utrechtse, de Amsterdamse of de Rotterdamse Baan (de laatste binnenkort, zoals u weet.)

Toch wonen en werken we in een bijzondere stad. Het nationale machtscentrum is van ons evenals de internationale wijk. Voor een enkeling is Den Haag ook nog de bijzondere stad waar ons koninklijke paar is gehuisvest.

Maar hoe verder met de stad? ”Stadmaken” is inmiddels meer dan het vormgeven van de openbare ruimte en het maken van fatsoenlijke gebouwen.

Het metabolisme van de stad wordt steeds belangrijker. De consumptie, productie en transformatie van de stromen grondstoffen in de stedelijke omgeving vraagt onze aandacht. Hoe is de energie-infrastructuur hierop afgestemd en is de huidige mobiliteits-infrastructuur nog wel “futureproof”? Kortom zaken en dingen zijn niet meer zijn zoals ze geweest zijn. Deze prijs die we vandaag uitreiken is nog een betrekkelijk eenvoudig aspect in het denken over de stad. Maar de hardware van een stad veroudert snel. Om de toekomst van de stad te kunnen begrijpen is een meer filosofische en intellectuele benadering noodzakelijk.

Casper Postmaa omschreef het eens als volgt:

“ Wie denkt in “gebouwen” en “dingen” zal blijven steken in de sfeer van de vliegende auto, die vele decennia lang de verbeelding van de toekomst was, en ziet de drone niet aankomen. Maar ook, hoe kun je debatteren over muziek als je niet weet dat de Beatles er aan komen, of over de digitalisering van de maatschappij als je niet weet dat het internet als wereldomspannend medium zal doorbreken?”

En nu toch de Nieuwe Berlagevlag. Een prijs uitgeschreven door architecten aan architecten en gejureerd door alleen maar architecten. Maar dit is mogelijk een begin om het debat over de stad op een hoog niveau te krijgen of zoals Arjan Lubach onlangs parafraseerde om de discussie op een “high, high, high level” te krijgen. Maar

dat ging over fakenews, deze Nieuwe Berlagevlag is dat zeker niet.”

De Nieuwe Berlagevlag 2017 werd op 20 februari 2018 uitgereikt voor het winnende project Wijnhavenkwartier en een eervolle vermelding voor de Groene Mient. Naast Jan Brouwer, maakten Corine Keus, Piet Grouls en Tonko Leemhuis deel uit van de jury.

architectuurprijs Den Haag Nieuwe Berlagevlag 2017

Winnaars Nieuwe Berlagevlag 2017

 

Foto’s Peter Jollie

One Comment

  1. Henny van Vliet says:

    Niet zozeer de Jury als de winnaars zijn van belang:
    wie zijn zij en waarom deze prijs voor hen ??

Leave a Comment

*