Inzending Nieuwe Berlagevlag: World Forum – Braaksma & Roos Architectenbureau

In december 2017 werd het totaal vernieuwde World Forum The Hague officieel heropend. In opdracht van de Gemeente Den Haag heeft Braaksma & Roos Architectenbureau een integraal renovatieplan ontwikkeld, ontworpen en begeleid. Ons team heeft het project in vier fasen ingedeeld binnen een planning van vijf jaar.

Icoon van de internationale zone

Den Haag is uitgegroeid tot een belangrijk centrum van de juridische weten­schap. De positie van Internationale Stad van Vrede en Recht werd de afgelopen decennia flink verstevigd door de vestiging van topinstituten als het Internatio­naal Strafhof, Europol, OPCW en het Joegoslavië Tribunaal. Door deze internatio­nale status ontvangt Den Haag veel bezoekers die elkaar ontmoeten op congres­sen. Een van de belangrijkste gebouwen van de Internationale Zone in de stad is dan ook het World Forum Convention Center, gebouwd in de jaren ‘60 naar ontwerp van de beroemde functionalistische architect J.J.P. Oud.

Een duurzaam, veilig en comfortabel congrescentrum

Door achterstallig onderhoud en vele verbouwingen heeft het gebouw z’n uit­straling in de loop van de jaren echter verloren en voldoet het niet meer aan de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, comfort en uitstraling. De Gemeente Den Haag en exploitant GL Events hebben maatschappelijk onder­nemen als een van de belangrijke speerpunten van het World Forum benoemd. De ambitie was om het World grondig te renoveren en te verduurzamen om de belangrijke congres- en evenementenfunctie van het gebouw in Den Haag te kunnen waarborgen.

Integrale visie op duurzaamheid

In onze visie op verduurzaming van het World Forum gaat het om het creëren van een optimaal exploitabel gebouw. Alle ruimten moeten een hoge mate van flexibiliteit hebben en voor multifunctioneel gebruik voor zeer uiteenlopende doelgroepen inzetbaar zijn. Naast het renoveren van casco en installaties spelen thema’s als (brand)veiligheid, routing, toegankelijkheid, en scheiding van functies/publieksstromen een zeer belangrijke rol voor een succesvolle exploi­tatie in de toekomst. Met onder andere het toevoegen van een tweede entree en het uitbreiden van de congres- en expositieruimten aan het Churchillplein is de bruikbaarheid van het gebouw geoptimaliseerd waarmee het World Forum z’n positie in de markt heeft verstevigd en een duurzame toekomst gewaarborgd wordt.

Isolatie van de buitenschil

De integrale verduurzaming van het World Forum begint bij een grondige bouw­kundige renovatie. Ten behoeve van Isolatie van de buitenschil zijn alle ramen en entrees in het gehele gebouw (ca. 2.100 m2) vervangen voor driedubbel glas in nieuwe aluminium puien en kozijnen met dezelfde detaillering als de oorspronke­lijke profielen uit de jaren vijftig. Het karakteristieke aanzicht van het gebouw is hierdoor intact gebleven, maar het gebouw voldoet hiermee wel aan de heden­daagse isolatie-eisen. Tevens is 9.300 m2 dakisolatie aangebracht en is een extensief groendak van 6.000 m2 aangelegd. Daarop zijn afgelopen zomer zo’n 200 zonnepanelen aangelegd die de buurt van energie voorzien.

Naar een energiezuinig gebouw

Alle installaties in het World Forum waren sterk verouderd en voldeden niet maar aan de energie- veiligheids- en NENnormen. Deze worden het komende jaar vervangen door energiezuinige, milieuvriendelijke en moderne technische installaties. Inmiddels wordt alle verlichting in het gehele complex vervangen voor ledverlichting en zijn water- en sanitaire installaties vervangen voor waterlo­ze urinoirs en waterbesparend sanitair. Het energie- en waterverbruik zijn door de reeds genomen maatregelen sterk gedaald.

Integraal BIM

De renovatie van het World Forum is een uitdagend project – omdat veel van de werkzaamheden van de afgelopen decennia niet of onvolledig waren vastgelegd. Braaksma & Roos Architecten heeft voor de renovatie van het World Forum een 5-dimensionaal Building Information Model opgesteld waarin alle technische kennis van architect, constructeur, installateur en aannemer bij elkaar worden gebracht. In het model is gedetailleerde bouwkundige en installatietechnische informatie verwerkt, zoals de wijze van aanleg, de positie van installaties, het type en de onderhoudseisen. Dankzij het BIM-model kunnen de Life Cycle Costs in de exploitatiefase nauwkeurig worden berekend en kan de milieubelasting van het gebouw nauwkeurig worden bepaald.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag Ontwerp: Braaksma & Roos Architectenbureau Ontwerper: Olivier Graeven Aannemer: Formabouw Overige betrokken partijen: Eindgebruiker GL Events

 

Projecten inzenden voor de Nieuwe Berlagevlag kon tot eind 2017. Kijk hier voor meer informatie.
De Nieuwe Berlagevlag wordt georganiseerd door HaAC en BNA Haaglanden.

Leave a Comment

*