Aula Edith Stein college ontworpen door Atelier PRO architcten

Inzending Nieuwe Berlagevlag: Edith Stein College – Atelier PRO architekten

Het Edith Stein College is al sinds 1931 gehuisvest aan het Haagse Couperusplein in een karakteristiek gebouw in Delftse School-stijl. De school biedt onderwijs aan leerlingen van de Internationale Schakelklas ISK, MAVO, HAVO en VWO. Het onderwijsbestuur Lucas Onderwijs vond dat het pand niet meer voldeed aan de hedendaagse wensen en besloot tot sloop en het uitschrijven van een Design & Build-aanbesteding. Atelier PRO architekten en Heijmans toonden aan dat sloop van alle gebouwdelen niet noodzakelijk was. De oplossing werd een zeer compacte nieuwbouw naast de monumentale aula (kapel), het meest karakteristieke deel van het oorspronkelijke pand.

Compact en duidelijk
De nieuwbouw bestaat uit vier lagen, waarvan de onderste half verdiept in het maaiveld ligt. Deze laag biedt ruimte aan een sportzaal; daarboven zijn drie bouwlagen met de verschillende onderwijsafdelingen gesitueerd. De afwikkeling van de verkeersstromen rond en door het gebouw was een belangrijk ontwerpuitgangspunt. Voorheen werden fietsende leerlingen tussen en om gebouwen naar het binnenterrein geleid; nu betreden ze het schoolterrein aan de zuidzijde via een nieuwe, brede poort, op de as van het Louis Couperusplein. Eenmaal binnen is de routing duidelijk georganiseerd over de middenas van het gebouw.

schoolplein Edith Stein college

Uitstraling en symboliek
De nieuwbouw sluit in geleding, kleur en materiaalgebruik aan op de omgeving en op de Delftse School-architectuur van de behouden kapel. Het nieuwe gebouw toont een patroon van horizontale gevelbanden met verticale ramen, gearticuleerd met verspringende metselwerkvlakken. Boven de poort worden het bestaande en het nieuwe deel verbonden. Hier is een evenwicht gezocht tussen transparante glasvlakken en verticale banden van sierbeton en metselwerk. De brons geanodiseerde kozijnen en panelen  geven een waardige en eigentijdse uitstraling aan het geheel.

De poort is stedenbouwkundig en symbolisch een markeerpunt. Buiten schooltijden wordt hij gesloten met een sierhek. In het gehele ensemble behoudt de bestaande kapel visueel de hoofdrol. Voor de verwarming, koeling en ventilatie van deze enorme ruimte wordt overigens gebruik gemaakt van het Baopt-systeem – een systeem voor luchtmenging en het voorkomen van gerichte luchtstromen.

De afdelingen zijn overzichtelijk georganiseerd met klaslokalen rond één zone: een stelsel van leerpleinen en vides met aan weerszijden brede gangen. Elke afdeling heeft een eigen verdieping met rijen klaslokalen aan de noord- en zuidgevel. In en rond de poort bevinden zich lokalen van bijzondere afdelingen. Voor voldoende licht en lucht voor het lokaal handvaardigheid is een verdiepte patio aangelegd. De gymzalen zijn verdiept aangelegd aan de oostzijde en zijn bereikbaar via een trap en lift in de kapel.

Combinatie nieuwbouw en monumentale architectuur ontwerp Atelier Pro

Het gebouw zoekt in zijn architectuur bewust het evenwicht met de bestaande omgeving. Fraaie bakstenen reliëfs bepalen het gevelbeeld. Ze zijn ontleend aan de omliggende gebouwen in Haagse Schoolstijl en pakken het thema op eigentijdse wijze op. De kapel behoudt in het beeld de hoofdrol in het nieuwe ensemble van oudbouw en nieuwbouw.

De tijdelijke huisvesting en verschillende gebouwtjes die in de loop der jaren waren toegevoegd, zijn weggehaald. Hiermee is het historische stedelijk ensemble hersteld. Daarnaast is hierdoor, in combinatie met het compacte volume van de nieuwbouw, ruimte gecreëerd. Die is ingericht voor sport, spel, tuinieren, groenbeleving en buiteneducatie.

Gezonde leeromgeving
In het ontwerp is een gezonde leeromgeving nagestreefd met, naast een uitdagende buitenruimte, de zorg voor geluidsabsorptie en daglicht in de binnenruimte. Het gebouw voldoet aan de classificatie Frisse Scholen B.

Opdrachtgever: Heijmans
Ontwerper: Atelier PRO Alex Letteboer, Pascale Leistra Aannemer: Heijmans Eindgebruiker: Lucas Onderwijs Overige betrokken partijen: Dijkoraad, IMd, BBN

Fotografie: Luuk Kramer

Projecten inzenden voor de Nieuwe Berlagevlag kan nog tot eind 2017. Kijk hier voor meer informatie.
De Nieuwe Berlagevlag wordt georganiseerd door HaAC en BNA Haaglanden.

Leave a Comment

*