cpo bouwgroep groene mient

Inzending Nieuwe Berlagevlag: CPO Groene Mient – Architektenkombinatie Bos Hofman i.s.m. FilliéVerhoeven Architecten

Het terrein voor Groene Mient bood de bewoners een unieke kans om een naar huidige maatstaven enorme gezamenlijk tuin te creëren. De uitdaging was om de nieuwe bebouwing zo op binnentuin te richten dat alle woningen er goed op zouden aansluiten zonder dat de binnentuin in meerdere delen uiteen zou vallen. Een ander belangrijke ontwerp gegeven was dat de nieuwbouw zo veel mogelijk zuid georiënteerd moest worden. Dit in verband met het beoogde lage energieverbruik en de toepassing van zonnepanelen en collectoren. Door het middenblok min of meer diagonaal op het terrein te plaatsen en dus pal zuid werd een optimale vorm gevonden die aan alle randvoorwaarden voldeed. Dit in tegenstelling tot de oorspronkelijk in het bestemmingsplan vastgelegde verkaveling.

Slinger

De drie bouwblokken die in het plan zijn voorgesteld zijn afgestemd op hun stedenbouwkundige locatie. Het Mientblok aan de Mient, het Slingerblok dat de looproute begeleid en het verbindend element is naar het meer naar achter in het terrein gelegen Noordblok. Door de logische rechte blokken Mient en Noord met elkaar te verbinden met een organisch slingerende vorm werden ook de bewoners met elkaar verenigd. Zij hadden immers zowel strak als organisch in hun wensen voor de nieuwbouw in een beeldkwaliteitsplan voor de architecten beschreven.

gevel aan binnentuin Groene Mient

Modern

Het warme natuurlijke beeld waarmee Groene Mient zich een plek in de grote stad heeft veroverd is modern en stedelijk. Door een helder beeld van leisteen (Vega Verde) en hout (Douglas Fir) met een eenduidige detaillering blijft Groene Mient een geheel. Toch is iedere plek uniek en herkenbaar door de verschillen in volume van elke afzonderlijke woning. De verschillen in volume waren onontkoombaar aangezien de bewoners er van af het allereerste begin als ontwikkelende particulieren bij waren. Groene Mient is gerealiseerd in een proces van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Vega Verde

Door met twee natuurlijke gevelmaterialen van verschillende textuur en richting te variëren lijkt het alsof uit een groter volume met een stenen schil delen zijn weggezaagd waardoor het inwendige warmere hout zichtbaar werd. Hierdoor lijkt een vierde dimensie te zijn toegevoegd. De dimensie van tijd die de bewoners hebben genomen om uit het grote geheel voor ieder hun eigen plek te zagen. Een proces dat in de komende decennia verder door gaat met weer nieuwe aan- en opbouwen. Zo is de architectuur een verbeelding van een sociaal samenhangende leefgemeenschap die het ruwe blok Vega Verde (Spaans voor Groene Mient) en daarmee een stukje van de stad naar haar hand heeft gezet.

gevel groene mient met hout en groene leien

Opdrachtgever: Vereniging Groene Mient
Ontwerp: Architektenkombinatie Bos Hofman i.s.m. FilliéVerhoeven Architecten Aannemer: Sprangers Bouwbedrijf Overige betrokken partijen: Installatie-advies: Merosch bv, Bodegraven / Constructeur: De Vries Konstruktiebureau, Gouda / CPO proces- en projectbegeleiding: Buildingcommunity, Driebergen / Aannemer: Sprangers Bouwbedrijf, Delft / Bouwdirectie: Ravenstein Bouwmanagement, Woerden

Fotografie:  François Verhoeven

Projecten inzenden voor de Nieuwe Berlagevlag kan nog tot eind 2017. Kijk hier voor meer informatie.
De Nieuwe Berlagevlag wordt georganiseerd door HaAC en BNA Haaglanden.

One Comment

  1. willie berentsen says:

    Tijdens de langdurige onderhandelingen en wijziging van het bestemmingsplan veranderde de grondprijs in zes maanden (eerste helft van 2013) van 1,8 naar 2,8 miljoen euro voor 7.100 à 7.400 m2. Er werd een contract opgesteld tussen de vereniging en de huishoudens waarbij deze € 20.000 tot € 30.000 inlegden voor de ontwikkelingskosten en 10% aanbetaling deden voor de grond.

Leave a Comment

*