Montessorischolen Valkenbos ontwerp Atelier PRO

Inzending Nieuwe Berlagevlag: Montessorischolen Valkenbos – Atelier PRO architekten

In de begin 19-eeuwse uitbreidingswijk Bomen- en Bloemenbuurt te Den Haag, ontwierp atelier PRO een het onderkomen voor de Openbare en de Christelijke Montessorischool. Het bestaande schoolprogramma is aangevuld met een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang BSO (ca 1000 m²)en gymzaal met speciale avondingang voor algemeen gebruik voor de buurtbewoners.

Het gebouw huisvest de Christelijke en de Openbare Montessorischool en overige faciliteiten op een unieke wijze. In dit nieuwe en eigentijdse gebouw is een veel verdergaande samenwerking mogelijk dan hiervoor de maatstaaf was. Ook laat de structuur toekomstig andersoortig gebruik toe. De unieke wissellokalen spelen hierin een grote rol. Door deze flexibele en multifunctionele lokalen kunnen de individuele scholen compacter worden en tegelijkertijd zijn de klaslokalen en gangen flexibeler te bereiken dan gebruikelijk is. De lokalen kunnen tevens door de BSO gebruikt worden. Het uitwisselen van dergelijke lokalen maakt het mogelijk het gebouw optimaal te benutten gedurende de dag en heeft daarom een positieve invloed op de bezettingsgraad.

montessorischool Valkenbos schoolplein

Het gebouw kenmerkt zich door een heldere structuur. De lokalen liggen aan beide zijden aan de straat met in het midden tussen de scholen de gemeenschappelijke voorzieningen; twee speellokalen, handvaardigheidlokaal, muzieklokaal en mediatheek. De zes lokalen voor de buitenschoolse opvang zijn echter door het gebouw verspreid. Het kinderdagverblijf deelt de entree met de OMS, maar de 0-4 jarigen hebben wel hun eigen honk.

De Cederstraat en de Abeelstraat werkten de geborgenheid en veiligheid voor de schoolkinderen niet in de hand. Het zijn relatief smalle verbindingsstraten met overwegend 3-laagse portiekwoningen. De smalle straten zijn ingericht voor eenrichtingsverkeer met tweezijdig parkeren. De parkeerdruk is hoog en geparkeerde auto’s bepalen het straatbeeld. Om een kindvriendelijke omgeving te garanderen, is er gekozen voor het volgen van de bestaande footprint van de school waardoor de oorspronkelijk terugliggende positie van de Openbare Montessorischool aan de Cederstraat gehandhaafd bleef. Het grote speelterrein dat hierdoor ontstond biedt ruimte, en de monumentale bomen konden zo ook op de locatie behouden blijven. Aan de Abeelstraat is het voormalige volume dat over de volledige breedte in de gevellijn stond, deels teruggelegd. Op deze wijze is er ook hier voor de CMS een speelhof ontstaan dat aan drie zijden besloten ligt en kreeg de Abeelstraat licht en lucht.

Interieur montessorischool door Atelier PRO architekten

 

De school heeft twee speelterreinen die beide direct aan de straat grenzen en de toegang vormen tot de scholen. De twee terreinen zijn ingericht door Stephen Tas & Eline Keus van Oase Stedenbouw en landschap en Jan Verburg, Ingenieursbureau Den Haag. Op elk terrein staat een kunstwerk van Sander Bokkinga: een eikenhouten boshut en een caravan, die vooral het ontsnappen en de vrijheid symboliseren, zo vertelde Sander. De speelterreinen staan verder vol met speelattributen met overal geheime hoekjes waar kinderen zich kunnen terugtrekken.

De gevels van het schoolgebouw kaderen de schoolpleinen af en sluiten aan op de bestaande bebouwing. In de gevels is de pandjes-structuur van de belending herkenbaar; per groepsruimte is er één grote opening. De grote puien in de gevel bestaan uit brons geanodiseerde kozijnen en grote witte panelen. Op de begane grond zijn de entrees geaccentueerd door wit gestucte volumes.

Kijk hier naar het filmpje van Sander Bokkinga kunstenaar van de 2 (opberg)sculpturen.

Opdrachtgever: De Haagse Scholen – Stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Ontwerper: Atelier PRO architekten Dorte Kristensen, Pascale Leistra Aannemer: Bouwbedrijf Van Leeuwen Eindgebruiker: Openbare Montessorischool Valkenbos, Christelijke Montessorischool CMS, Kinderopvang 2Samen Overige betrokken partijen: Stephen Tas en Eline Keus (Oase), Jan Verburg Ingenieursbureau, Mobius Consult,Marcel Zandbergen , Bogaards Constructiebureau, Jeroen Verspui WHR, Topos, Objectum, Sander Bokkinga, Leenders en van Zijdeveld, Kuijpers Installaties Utrecht

Fotografie: Dirk Verwoerd

Projecten inzenden voor de Nieuwe Berlagevlag kon tot eind 2017. Kijk hier voor meer informatie.
De Nieuwe Berlagevlag wordt georganiseerd door HaAC en BNA Haaglanden.

Leave a Comment

*