We rule this city

Auteur: Klaartje Jaspers.

GroenLinks wil duurzame woningen en een kopie van Hamburgs autovrije mobiliteitsplan, Groep Ter Linden wil ‘alles wat Groen Links niet wil, en andersom’. De PvdA en het CDA pleiten voor meer sociale woningbouw en investeringen in Zuid-West, de VVD wil meer bouwen voor midden en hoge(‘re’) inkomens. De Partij van de Dieren belooft ‘niet te blaffen, maar te bijten’. Welkom bij het Actueel Den Haag Debat  XVI, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 – verkiezingen waarvoor een laagterecord in opkomst voorspeld wordt, en een hoogterecord aan deelnemende partijen.

doe-democratie

D66 wil minder ‘spierballenplanologie’. Klagen over megalomane projecten, het Spuiforum en het ongereguleerde graaigedrag van woningcorporaties; het is allemaal heel populair vanavond. Onvrede met een overheid die burgers beknot, maar corrupte commerciëlen vrijuit laat gaan. Roem voor de zelfredzame burger, bijna geportretteerd als een rebelse held… Vanouds verketteren de oppositiepartijen de top-down keuzes van de regenten in hun ivoren torens, terwijl die regenten zelf beweren dat ze juist heel nauw samenwerken met de burger, en dat altijd al deden. Die ‘doe-democratie’, waarin burgers veel meer zelf regelen, daar waren ze altijd al voor – ook voordat crisis en scepsis de overheid dwongen een stap terug te doen.

Redenen voor de haperende machtsoverdracht van politiek naar burger worden vooral extern gezocht. Na decennia van betutteling leken de burgers soms wat laks, linkse coalitiepartners hielden burgerlijke zelfredzaamheid tegen. Maar uiteindelijk kunnen verantwoordelijkheden ook best wel eens botsen, erkent de VVD. “Als politicus heb je verantwoordelijkheid voor de hele stad”, illustreert raadslid Iris Michels-Spee, “soms moet ik als raadslid iets uitleggen wat ik als buurtbewoner ook niet wil.” En toch, als één partij vertrouwen heeft in de burger, denkt het raadslid, dan is het de VVD wel.

er ís geen inspraak, er ís geen dualisme in Den Haag

Het publiek is niet overtuigd. Terwijl D66’s Tobias Dander zich enthousiast uitlaat over ‘co-producties’ en ‘burgers in hun macht zetten’, maakt een toehoorder duidelijk dat twee van de partijen die hier beweren dat ze luisteren naar de burger (D66 & VVD), nog nooit hebben gereageerd op de 20 vragen die hij heeft gesteld. Voor die laatste onnozele zielen die nog in dit soort democratische sprookjes geloven, legt Jaap Spaans het nog één keer uit: ‘er ís geen inspraak, er ís geen dualisme in Den Haag’.

De VVD voelt zich wat tekort gedaan. De liberalen zijn toch juist degenen die na gesprekken met Scheveningse bewoners kaders stelden aan de ontwikkelingen daar? Even lijkt GroenLinks-aanvoerder Inge Vianen haar debat genoten te hulp te schieten: D66 en VVD gaan wel degelijk op huisbezoek, alleen bij de verkeerde mensen. In plaats van zich te richten op hun vertrouwde achterban, zouden ze eens langs moeten gaan bij de minder geschoolde mensen, met lagere inkomens.

het stille strand

Fietsliefhebber Arthur Wieffering wil het Stille Strand stil houden, zoals het volgens hem 150.000 jaar geleden al was. Hij blijkt niet de enige: binnen een paar dagen had hij een paar duizend handtekeningen opgehaald van mensen die net als hij vonden ze dat je die stilte niet te grabbel moest gooien voor een paar appartementen. Door op het nabijgelegen Norfolk-terrein woningen neer te zetten, verdruk je bovendien de visserij in de Haven, vreest Spaans, oud- fractievoorzitter van de Politieke Partij Scheveningen. “Welke stad verbanjert nu zijn kroonjuwelen?”. Ook de Haagse Stadspartij wil ‘bestaande kwaliteiten als uitgangspunt gebruiken’. Laat het Stille Strand stil, en hou de toeristische trekkers bij Scheveningen Bad, dat sowieso geen concurrentie kan gebruiken. Investeer liever in de Pier. Beetje sentimenteel allemaal, voor een terrein waar kort geleden nog containers aan- en afgereden werden, vindt PvdA’er Jos de Jong. Mooie plek om een paar expats te huisvesten, denkt de VVD, zo vlak bij het strand en de internationale organisaties.

internationale stad

Dat we die organisaties nodig hebben, staat voor de meeste partijen als een paal boven water. Ze zorgen voor banen en het nodige prestige. De vraag is hoe we met ze om gaan, en of de partijen daarin überhaupt wel iets in te brengen hebben, zoals moderator Ruben Maes zich herhaaldelijk afvraagt. Nodigen we ze uit om midden in een van de meest dichtbevolkte gebieden het verkeer stil te leggen voor een van hun summits, zetten we gebouwen als dat van EuroJust in een groene omgeving waar je camera’s in vogelnestjes kan verstoppen, zoals D66 het voor zich ziet, of dwing je ze gebruik te maken van leegstaande kantoren, zoals GroenLinks suggereert?

dat de internationale ambities van de stad prima zijn, zolang burgers ze maar niet door de strot geduwd krijgen

“In de jaren 80 vormden organisaties als het OPWC (internationale organisatie voor het verbieden van chemische wapens, KJ) de enige industrietak die kon groeien, maar toen maakte hun komst wel deel uit van een UNESCO aanvraag waardoor ze veel meer voor de stad betekenden”, betoogt Constant Martini van ouderenpartij HOOP, “ook nu moet er zwaar geïnvesteerd worden om echt een internationale stad te worden”. Opnieuw herinnert het publiek de aanwezige politici eraan dat de internationale ambities van de stad prima zijn, zolang burgers ze maar niet door de strot geduwd krijgen. “Laten we er vooral voor waken dat ze de mensen boven en onder de Laan van Meerdervoort niet verder uit elkaar drijven”, bepleit een mevrouw in een rode jas. “Laten we niet vergeten dat Den Haag 144 nationaliteiten kent – een internationale stad bestaat niet uit wat Engelsen en Duitsers alleen”. Betrek al die mensen erbij, dan heb je pas echt een stad van vrede en recht. En met echte participatie, concludeert dichter Harry Zevenbergen, hebben we de verkiezingen ook niet meer nodig.

Leave a Comment

*