atrium WTC The Hague

Inzending Nieuwe Berlagevlag: WTC The Hague herontwikkeling – Atelier PRO architekten

Den Haag beschikt sinds juni 2012 over een World Trade Centre en deze invulling was reden tot een bouwkundige transformatie en upgrade van een aantal publieke ruimten in het WTC Plaza en Congress Centre naar een internationaal WTC kwaliteitsniveau. Relatief jong bestaand vastgoed is herontwikkeld.

Het WTC The Hague combineert werken, wonen en vrijetijdsbesteding. Het ligt in Den Haag Nieuw Centrum, het huidige Central Business District. Ondanks de ligging op een toplocatie functioneerde het WTC niet optimaal. Er moest een betere beleving van de publieke ruimte komen, die bovendien ook belangrijk voor de verhuurbaarheid van de kantoorruimten was en voor het WTC in het geheel. De gewenste kwaliteitsimpuls trof niet alleen het interieur, maar kon op grotere schaal de profilering van het Beatrixkwartier een boost geven. Het gebied scoorde goed qua bereikbaarheid, maar miste een bepaalde levendigheid.

feestelijke bijeenkomst in WTC the Haugue

Bij de (her)ontwikkelopgave bekeek atelier PRO eerst alle aanwezige kwaliteiten. De aanpak omvatte de volgende onderdelen:

  • Een centrale entree: Alle bezoekers komen via het Plaza, nu lobby genaamd, binnen, met zicht op de centrale receptie balie. Daarvoor diende de buitenruimte anders ingericht worden. Evenals de redundante entree en de routing en signing in de parkeergarage.
  • Verbeterde interne logistiek: Om huurders via de lobby naar de aangrenzende kantoortorens te leiden, is een midden in de lobby een dubbele roltrap geïntroduceerd naar de tweede verdieping, Zo werd het bereik van de lobby vergroot en hebben gebruikers een directe verbinding met de liften naar de kantoren. Dit scheelt interne reistijd en vereenvoudigt de circulatie. Bovendien geeft de roltrap de bezoeker oriëntatie en overzicht.
  • De ruimten op de begane grond zijn direct gekoppeld aan de lobby. Deze faciliteiten, huurdersvoorzieningen, retail en horeca hebben een vergrote bereikbaarheid en zichtbaarheid gekregen.
  • Een deel van de begane grond is vrijgemaakt van verkeer voor meer verblijfskwaliteit in de lobby. Naast een verschil in inrichting, materialisatie en stoffering ondersteunt de diversiteit in aanbod van horeca en retail dit. De oppervlakte is vergroot door de achtergevel een stramien naar achteren te schuiven. De akoestiek is verbeterd evenals aanpassingen aan installaties en binnenklimaat.
  • Meer zichtbaarheid: De gevel werd voorzien van een nieuwe luifel voor meer dynamiek en reliëf en begeleidt de overgang naar binnen. De entrees aan de voorzijde zijn vergroot en de commerciële ruimten op de begane grond hebben een eigen toegang gekregen. Het shop-in-shop effect is gunstig voor de bezetting en synergie binnen de lobby.
  • Tot slot is het complete interieur vernieuwd. Trappen, bordessen en balkons hebben allemaal dezelfde balustrade gekregen. Verschillende plafondafwerkingen zijn vervangen en in een materiaallijn afgewerkt met hogere akoestisch dempende waarden. Bewegwijzering is nu eenduidiger, installaties weggewerkt en verlichting verbeterd. Kortom: het is opgeruimd en strakgetrokken.

gevels WTC Den Haag

De nieuwe WTC lobby heeft een sterk verbeterde bereikbaarheid en herkenbaarheid. De aangrenzende ruimten hebben meer gebruikstoepassingen en mensen kunnen dit goed ontsloten gebied ook beter benutten. De upgrade betekent meer dan een verbetering van toegang en aanbod: het trekt nieuwe mensen naar een gebied waar ze voorheen niet kwamen. De relatief hoge dichtheid en functiemenging dragen daaraan bij. Op grotere schaal profiteert ook het Beatrixkwartier van deze aanpak.

Opdrachtgever: Bouwinvest Dutch Institutional Office Fund
Ontwerp: Atelier PRO architekten Dorte Kristensen, Naomi Schiphorst Aannemer: Bakels Ouwerkerk Bouwgroep Eindgebruikers: WTC, WTC huurders en hun relaties, publieksgroepen Overige betrokken partijen: Peutz, Arcadis, Herman de Groot, Sens Real Estate, IGG, Concern, Verkerk Groep, A.de Jong Groep

Fotografie: Peter de Ruig en Mladen Pikulic

Projecten inzenden voor de Nieuwe Berlagevlag kan nog tot eind 2017. Kijk hier voor meer informatie.
De Nieuwe Berlagevlag wordt georganiseerd door HaAC en BNA Haaglanden.

Leave a Comment

*