rode dorp studentenwoningen

Inzending Nieuwe Berlagevlag: Rode Dorp – Braaksma & Roos Architectenbureau

Tussen station Den Haag Hollands Spoor en de binnenstad ligt het Rode Dorp, een eind 19e-eeuwse arbeiderswijk die in 2012 in sterk vervallen staat verkeerde. Woningbouwcorporatie Staedion selecteerde Braaksma & Roos Architectenbureau om deze karakteristieke wijk grondig te renoveren en te herontwikkelen tot een levendige studentencampus.

Een vergeten plek in Den Haag

Het uitgangspunt bij dit project was een integrale gebiedsontwikkeling met als doel een duurzame wijk te realiseren, in sociaal, economisch en energetisch opzicht. Deze “vergeten plek” in Den Haag moest weer op de kaart worden gezet. De ingrepen in de bestaande structuur hebben geresulteerd in een grote diversiteit, een levendige dynamiek en een goede verbinding en samenhang met de stad.

kas tussen de voormalige arbeiderswoningen rode dorp

Een collectieve uitstraling

De 127 bestaande arbeiderswoningen zijn getransformeerd tot 198 studenten­eenheden. De visie was gericht op het het koesteren van de historische struc­tuur en tegelijkertijd het creëren van een hofstructuur waardoor het collectieve karakter van het wijkje versterkt wordt. Tegelijkertijd wordt het Rode Dorp met de omliggende stationsbuurt verbonden door gemeenschappelijke ontmoetings­plekken te realiseren op de koppen.

Het Rode Dorp voorziet in verschillende typen woningen, van zelfstandig wonen tot woongroepen met 12 studenten. De woningen zijn aan de collectieve bui­tenruimten gekoppeld waardoor interactie tussen de studenten onderling wordt bevorderd. Behalve de noodzakelijke voorzieningen als fietsenstallingen en afvalberging zijn in het masterplan ook verschillende recreatieve voorzieningen opgenomen zoals picknick- en bbq-plekken en een basketbalveld.

interieur studentenwoningen

Versterken van de intimiteit

De intimiteit van de kleine arbeidershuisjes in een besloten buurt met lange smalle straten vol lage huisjes is met de transformatie versterkt. De oorspronke­lijke woningen waren ca. 5 meter breed en 4 meter diep, een kleine benedenruim­te met keuken en toilet, boven een slaapruimte onder de kap. Bij de Parallelweg zijn woningen afgebroken ten behoeve van het collectieve plein. Van vier stroken woningen zijn de twee buitenste ingedeeld tot tweepersoonswoningen. De binnenste twee stroken zijn ingedeeld in boven- en onderkamerwoningen. Elke woning heeft een eigen voordeur, waardoor het aanvragen van huursubsidie mogelijk is.

Voor en door studenten

Een bijzonder project dat tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met stu­denten van de TU Delft, de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan. Want: wie anders dan de doelgroep zelf weet hoe zijn ideale leefomgeving eruit moet komen te zien? Uit de vele ideeën die studenten hebben gepresenteerd tijdens verschillende workshops heeft Braaksma & Roos Architectenbureau elementen overgenomen in het uiteindelijke ontwerp. Ook in de uitvoering hebben studenten de praktijk van het bouwen kunnen ervaren door mee te bouwen.

Opdrachtgever: Staedion
Ontwerp: Braaksma & Roos Architectenbureau Job Roos Aannemer: Era bouw (TBI)

Projecten inzenden voor de Nieuwe Berlagevlag kan nog tot eind 2017. Kijk hier voor meer informatie.
De Nieuwe Berlagevlag wordt georganiseerd door HaAC en BNA Haaglanden

Leave a Comment

*