gevel sociale woningbouw Tasmanhof

Inzending Nieuwe Berlagevlag: Tasmanhof – Architektenkombinatie Bos Hofman

De voormalige school-locatie ligt aan de Tasmanstraat in het Zeeheldenkwartier nabij Centrum Den Haag. Op de dure grond betroffen de ontwikkelingen van HaagWonen in eerste instantie een particulier privé gebruik van de totale locatie.

In overleg met de Wijkvereniging en de Gemeente is de bouwlocatie gehalveerd tot het tegen een parkeergarage gelegen achterterrein. De buurt kon met een stadstuin aan straat worden verblijd en de parkeergarage was vanaf straat niet meer zichtbaar.

woningen aan de buurttuin tasmanhof in Zeeheldenkwartier

HaagWonen kreeg uiteindelijk attractieve sociale woningbouw, de buurt had de gewenste stadstuin en de nieuwe bewoners van de appartementen kijken daar prachtig op uit. Een goed voorbeeld van een geslaagd overleg tussen verschillende belanghebbenden.

Al met al staat er nu op deze binnenstedelijke locatie geen flat-gebouw maar een “woon-gebouw” ; een compositie van 3-laagse vleugels met een terug-gelegen 4-laags middendeel, een voorname hoge entree met colonnade, een metselwerk lavendel-zone als plint en als overgang naar de stadstuin en een ontworpen daklijst refererend aan de belendende stadswoningen.

achtergevel Tasmanhof

Het ingetogen en verzorgd gedetailleerde woongebouw vormt een coulisse voor de uitbundige stadstuin met hierin allerlei moestuin- en speel-activiteiten. Woongebouw en stadstuin vullen elkaar aan en komen de levendigheid en de betrokkenheid binnen het Zeeheldenkwartier ten goede. De gemetselde colonnade tegen de galerij functioneert als een ruimtelijke buffer naar de bestaande parkeer-garage.

Opdrachtgever: HaagWonen
Ontwerp: Architektenkombinatie Bos Hofman Aannemer: Dura Vermeer Zuid West Overige betrokken partijen: Constructie: Kaskon bv, Zoetermeer / Advies: Nieman Groep, Utrecht

Fotografie: Peter de Ruig

Projecten inzenden voor de Nieuwe Berlagevlag kon tot eind 2017. Kijk hier voor meer informatie.
De Nieuwe Berlagevlag wordt georganiseerd door HaAC en BNA Haaglanden.

Leave a Comment

*