Geslaagd bezoek HaAC aan Montessori Valkenbos

Foto: Atelier Pro

Tekst: Leo Oorschot.

Dinsdag 23 september 2014 bezocht het Haags Architectuur Café (HaAC) het nieuwe schoolgebouw in de Haagse Bomenbuurt. Zo’n 50 geïnteresseerden genoten een rondleiding door de school, die is ontworpen door Atelier PRO, en de directe buitenruimte met kunstwerken van Sander Bokkinga. Aansluitend kwamen ook buurtbewoners kijken.

De school heeft twee speelterreinen die beide direct aan de straat grenzen en de toegang vormen tot de scholen. De twee terreinen zijn ingericht door Stephen Tas & Eline Keus van Oase Stedenbouw en landschap en Jan Verburg, Ingenieursbureau Den Haag. Op elk terrein staat een kunstwerk van Sander Bokkinga: een eikenhouten boshut en een caravan, die vooral het ontsnappen en de vrijheid symboliseren, zo vertelde Sander. De speelterreinen staan verder vol met speelattributen met overal geheime hoekjes waar kinderen zich kunnen terugtrekken.

Op de zon
Onder leiding van Dorte Kristensen en Pascal Leistra van PRO werd een rondgang door de school gemaakt. In de nieuwbouw zijn de Brede School Christelijke Montessorischool, de Openbare Montessorischool Valkenbos en kinderopvang 2Samen en een buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd. Architect Dorte Kristensen legde uit dat het nieuwe gebouw in hoofdlijn de footprint volgt van de afgebroken scholen. Deze waren zo goed mogelijk georiënteerd op de zon, op een zo moeilijke locatie. Er is nu wel meer speelruimte aan de straat gesitueerd. Daardoor is de oriëntatie op de zon nog beter en de logistiek binnen de school handiger. Met als gunstig bijkomend gevolg dat de monumentale bomen behouden konden worden.

speelterreinen met overal geheime hoekjes waar kinderen zich kunnen terugtrekken

Baksteen
De scholen liggen in de Bomenbuurt, een stukje Den Haag dat rond 1916 is ontworpen naar het Uitbreidingsplan van Berlage uit 1908. Een sfeervolle buurt met overwegend portiek woningen met vier bouwlagen en platte daken. Het materiaal van de wijk is baksteen, variërend van zacht roze en geel naar tegenwoordig donker bruin door de stedelijke dampen. Het hoofdmateriaal van de school is een grijs gemêleerde steen, Oud Caberg genaamd. De grote puien in de gevel bestaan uit brons geanodiseerde kozijnen en op de begane grond worden de entrees en het kinderdagverblijf geaccentueerd door wit gestucte volumes. Een herinnering aan de prachtige architectuur die de overgang van het fin de siècle naar het interbellum kenmerkt.

Gymzaal op het dak
De school kreeg geen kap, zoals dat gewoon is met openbare gebouwen in interbellumwijken met overwegend platte daken. Wel kreeg de school de gymzaal op het dak, zodat er ruimtelijk toch een verbijzondering is in het stedelijk weefsel. De scholen zijn bijzonder door de zeer compacte bouwmassa, Frisse Scholen label B en het wederzijds gebruik van de ruimten tussen de scholen en de BSO. Dat was geen sinecure, immers voor juristen en regelzeloten is een school een onderwijsgebruiksfunctie en een BSO een bijeenkomst gebruiksfunctie. Hoe meng je functies met onze huidige bestemmingsplannen en het bouwbesluit? De lokalen liggen aan beide zijden aan de straat met in het midden tussen de scholen de gemeenschappelijke voorzieningen: twee speellokalen, handvaardigheidslokaal, muzieklokaal en mediatheek. De zes lokalen voor de buitenschoolse opvang zijn door het gebouw verspreid. Door deze flexibele en multifunctionele lokalen zijn de individuele scholen compacter geworden en tegelijkertijd zijn de klaslokalen en gangen flexibeler bereikbaar dan gebruikelijk. Het kinderdagverblijf deelt de entree met de OMS, maar de 0-4 jarigen hebben een eigen plek.

Bekijk hier de volledige projectbeschrijving

montessorischool_valkenbos_haac

Leave a Comment

*