Favoriete Haagse plek: Sophialaan, een architectonisch tableau met diepgang

Sophialaan. Foto's: Christian van der Kooy

Tekst: Casper Postmaa. Foto’s Christian van der Kooy

Als je zo’n jaar of vijfentwintig over moderne architectuur hebt geschreven, waarbij er meestal een link met Den Haag was, ligt het voor de hand om uit dat palet een favoriete plek te kiezen. Het is toch iets anders geworden.

Omdat in een cyclus van ongeveer acht jaar, ongeveer met de regelmaat waarin een nieuwe hoofdredacteur verscheen, mij steeds werd gevraagd het karakter van Den Haag te portretteren, heb ik die ervaring als leidraad gekozen. Die schetsen gingen over Den Haag op het zand, of op het veen, of het was een beschrijving van de tegenstelling daartussen. Den Haag op het zand is mij het dierbaarst omdat ik daar een groot deel van mijn leven heb gewoond. En nog steeds. In mijn huis in het Nassaukwartier woonde een resident uit Indië en de voormalige directeur van Des Indes, die ook eigenaar van het chique Royal op het Lange Voorhout was.

HAACS Sophialaan DH door Christian vd Kooy 01a

De meeste huizen in mijn directe omgeving hebben zo’n geschiedenis, die altijd wel op enig moment naar Indië wijst. Die dagen zijn vervlogen, maar in de Sophialaan, en dan met name het deel tussen de Nassaulaan en het Plein 1813 trilt de historie nog wat na. Geen mooiere, geheimzinniger, zelfs duisterder laan dan deze. Zomer en winter zijn het de kastanjebomen die de toon zetten. Als enorme kandelabers, waarvan de lichten alleen in het voorjaar worden ontstoken wanneer de witte kaarsen bloeien, houden ze er de wacht over de majestueuze huizen in koloniale stijl.

En als in het voorjaar de wind fluisterend met de grote bladeren van de paardenkastanjes speelt kun je, als je goed luistert, horen hoe Couperus in de tuin van het pand op de hoek met de Nassaulaan passages uit Eline Vere voordraagt. De grootouders van zijn vrouw, Elisabeth Baud, woonden hier en Elisabeth en haar moeder ook een tijdje. Op mooie zondagen schaarde de familie zich rondom de jonge schrijver, die dan voorlas uit zijn nog te publiceren boek. Loop er eens doorheen op een zondagmorgen en je zult zien, dat alles er nog is. Een architectonisch tableau met diepgang.

Casper Postmaa is hoofdredacteur van Den Haag Centraal

HAACS Sophialaan DH door Christian vd Kooy 02a

Leave a Comment

*