Inzending Niewe Berlagevlag

Inzending Nieuwe Berlagevlag: De Resident – Architectenbureau cepezed

De rijksoverheid is bezig in te krimpen en richt zich daarnaast in toenemende mate op moderne werk(plek)concepten geënt op ontmoeting, interactie en flexibiliteit. Onderdeel van de hervormingen hiertoe is de aanpak van kantoorcomplex De Resident juist naast station Den Haag Centraal. Het complex bestaat onder meer uit de gebouwen Helicon en Castalia, die met een totaaloppervlak van zo’n 55.000 m² respectievelijk veertien en twintig verdiepingen beslaan en in de jaren negentig zijn ontworpen door Soeters van Eldonk en de Amerikaanse architect Michael Graves. Een consortium bestaand uit cepezed (ontwerp atrium en algehele coördinatie), HofmanDujardin (ontwerp kantoorinterieur) en ingenieursbureau Antea Group (adviseur installaties, constructies en brandveiligheid) maakten het ontwerp voor de modernisering.

De buitenruimte tussen de gebouwen Helicon en Castalia, het huidige Parnassusplein, heeft een overkapping gekregen en is het gezamenlijke, semi-openbare entreeatrium voor de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het ruim zeventig meter lange en twintig meter hoge atrium heeft zo min mogelijk impact op de bestaande architectuur en creëert een geheel eigen beleving. Het is geconstrueerd uit grote stalen portalen met daarop een glazen dak en aan de koppen transparante gevels voorzien van vijf meter hoge taatsdeuren die tevens fungeren als signage elementen. De samengestelde portaalprofielen zijn uitgezet op een stramien van 3,60 meter, hebben een diepte van maar liefst een meter en zijn in wit bekleed met stalen zetwerk en doekbespanning. Zij functioneren zo als coulissen die bij een zichtlijn overlangs een geheel eigen sfeer constitueren, maar bij een zichtlijn overhoeks goed zicht bieden op de oorspronkelijke bouw.

nieuwe atrium De Resident

Foto: Leon van Woerkom

Beeldbepalend in het atrium is het grote ‘meubel’ van bijna veertig meter lang en vijf meter breed dat de verkeersstromen langs, naar en tussen de twee torens en ook de beveiligingszonering organiseert. Aan een zijde langs het meubel loopt de openbare route voor passanten; aan de andere zijde worden bezoekers van de ministeries naar de beveiligingspoortjes geleid. Na de poortjes zijn de kantoren bereikbaar en kan men via de trap in het meubel naar boven. Onder het paviljoenachtige meubel bevindt zich aan het ene uiteinde een glazen portiesloge, onder het andere uiteinde is plek voor een terras van het naast gelegen inpandige restaurant. Het meubel heeft een staalconstructie bekleed met composiet, het dek is bekleed met hout en draagt een drietal bomen.

De herinrichting van de kantoortorens is onder meer gericht op het mogelijk maken van verschillende manieren van werken. Op de onderste lagen zijn functies met een algemeen rijkskarakter als ontmoetingsplekken, aanlandplekken, vergaderruimten, een opleidingscentrum, bibliotheek, grand café en een restaurant verwezenlijkt. De verdiepingen daarboven zijn getransformeerd van cellenkantoren naar een meer open kantooromgeving met ruime werkvelden waarin zich op verschillende posities ruimten als concentratie- en overlegplekken bevinden. Ook is iedere verdieping voorzien van een eigen huiskamer.

De Resident interieur

Interieur HofmanDujardin Foto: Matthijs van Rhoon

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ontwerpers Architectenbureau cepezed: Jan Pesman, Ronald Schleurholts. Aannemer: Heijmans. Eindgebruiker: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Overige betrokken partijen: HofmanDujardin (interieurarchitect kantoren), Antea group (adviseur installaties, constructies, brandveiligheid en akoestiek), Nelissen van Gerwen (staalconstructie atriummeubel)

Projecten inzenden voor de Nieuwe Berlagevlag kan nog tot eind 2017. Kijk hier voor meer informatie.
De Nieuwe Berlagevlag wordt georganiseerd door HaAC en BNA Haaglanden.

Bewaren

Leave a Comment

*