tribunetrap brede buurtschool O3 rivierenbuurt

Inzending Nieuwe Berlagevlag: Brede Buurtschool Plus O3 – Atelier PRO architekten

De Brede Buurt School O3 ligt in de Rivierenbuurt, een wijk tegen het centrum van Den Haag. Het is de huisvesting voor Basisschool Jan van Nassau (SCOH), Kindercentrum DAK, welzijnsorganisatie Zebra, de huisartsenpost van een gezondheidsinstelling, sportverenigingen en een wijkorganisatie. De Rivierenbuurt kreeg met deze voorzieningen eindelijk een cultureel hart. Daarvoor kwam een nieuw hart in de wijk met woningbouw. De nieuwe woningen in de buurt en de transformatieprojecten van oude scholen naar woningen, completeren samen met het nieuwe Deltaplantsoen en Brede Buurtschool Plus O3 de buurt.

De Haagse Rivierenbuurt is een stadseiland ingesloten door viaducten, de spoorrails en het Spui met trambanen. De buurt kent een grote verscheidenheid aan bebouwing met overwegend 3 tot 5 bouwlagen, gekenmerkt door Haagse architectuur uit het interbellum. Het gebouw voegt zich elegant in de stedelijke context en voltooit de wand rond het Deltaplantsoen. Vooral met de getrapte bouwmassa, het robuuste en de verbijzondering bij de entree is aansluiting gemaakt met het Deltaplantsoen. Geheel in de filosofie van atelier PRO versterkt het ontwerp de geest van de plek.

schoolplein en voorgevel O3 van Atelier PRO

Metselwerkplastiek in een roodbruine zijdeglans
Het metselwerkplastiek is uitgevoerd in een gemêleerde rood-geel-bruine steen met een donkere verdiepte voeg. De zorgvuldige baksteenarchitectuur heeft een warme zijdeachtige glans met verbijzonderingen. Het geheel wordt benadrukt door verschuiving in de raamritmes en de diepe insneden voor de entrees aan voor- en achterzijde. Als bijzonderheid heeft de steen verschillende hoogten, en is verticaal gemetseld in bepaalde vlakken in de gevel. De ramen hebben naast het lamellenrooster een gekleurd luik om in de zomerdagen open te zetten. Het zijn de gelede opbouw, de raamritmes, de materialen, de fijnheid van detaillering die de aansluiting maken met de typische interbellum architectuur van de directe omgeving. De kleuren tekenen zich goed af en je herkent dat het hier om een gebouw voor kinderen gaat.

Buurtvoorzieningen
De programmatisch opzet is duidelijk. Relatief ondiep en breed is het gebouw ingepast in het bouwblok. De hal in het midden, met grote vides, reikt tot het dak en deelt het gebouw in twee helften. In de linkerhelft zijn de gemeenschappelijke en buurtvoorzieningen ondergebracht en aan de rechterzijde de school, een logische indeling voor beheer en exploitatie. Het linker deel is openbaar toegankelijk en het rechterdeel is buiten schooltijden af te sluiten. De voorzieningen in het gemeenschappelijke deel zijn divers en gericht op de omgeving. Op de begane grond bevinden zich de gemeenschappelijke keuken en een grote zaal, die zowel dojo als speellokaal is. De enorme tribunetrap naar de eerste verdieping is te gebruiken bij voorstellingen of als aula. De sporthal op eerste verdieping heeft een extra vrije hoogte. Daarboven bevindt zich het sportdak, waar ruimte is voor beweging en sociaal contact. Het linker gebouwdeel is open voor publiek te sporten en kunnen ouderen hier eten en gebruik maken van voorzieningen.

uitzicht op Rivierenbuurt vanaf dakterras

Brede school
De school heeft op de begane grond een entree en een cluster van klaslokalen met leerpleinen voor de jongste leerlingen. De klaslokalen zijn met schuifdeuren met de leerpleinen verbonden. Beneden is de voorschoolse opvang aan de tuin. De trap naar de eerste verdieping in de centrale hal is een brede tribune. Op de eerste verdieping is een cluster lokalen met leerpleinen voor de middenbouw leerlingen, waar ook ook de buitenschoolse opvang is. De bovenbouw zit op de tweede verdieping waar zich klaslokalen, leerpleinen, mediatheek, muziekruimte en atelier bevinden. De derde verdieping bevat ruimte voor administratie- en spreekkamers voor de school en het wijkcentrum, en de huisartsenpost. Mensen die er werkzaam zijn kunnen hier op het dakterras ontspannen met een prachtig zicht op Den Haag Nieuw Centrum.

Opdrachtgever: Schoolstichting SCOH
Ontwerp: Atelier PRO Dorte Kristensen, Christina Kaiser Aannemer: Waal Bouw Overige betrokken partijen: IMD, DH Installatieadvies, IGG, Adviesbureau Nieman, Haag Wonen, DME, Terberg Installaties, Van Wijngaarden
Fotografie: Luuk Kramer

Projecten inzenden voor de Nieuwe Berlagevlag kon tot eind 2017. Kijk hier voor meer informatie.
De Nieuwe Berlagevlag wordt georganiseerd door HaAC en BNA Haaglanden.

Leave a Comment

*