Geschiedenis van het Haags Architectuur Café

Den Haag Zuid-West

Auteur: Leo Oorschot

Het Haags Architectuur Café (HaAC) wil de ontwikkelingen in de architectuur en de stedenbouwkundige transformaties in Den Haag onder de aandacht brengen van een breed publiek. Daarmee willen wij – leden van het HaAC – de diversiteit en rijkdom op dit gebied tonen en het debat over veranderingen in de stad stimuleren. Het HaAC is een vrijwilligersorganisatie uit de Haagse vakgemeenschap van architecten en stedenbouwers.

Het HaAC had zijn voorlopers in de BNA-werkgroep met Sjoerd Schamhart eind jaren zestig en de activistische werkgroep Dooievaar in de jaren zeventig. Er was in die tijd, toen ook de vereniging Vrienden van Den Haag ontstond, een groot ongenoegen over de afbraak en de teloorgang van de stad, over cityvorming, ringwegen en sloop. Vanuit deze activistische beweging startte op 1 november 1977 (derde dinsdag van de maand) het Haags Architecten Café in de kelder van het architectenbureau van Jan Brouwer aan de Wassenaarseweg 20 in het Cultura-gebouw. Brouwer was de oprichter, de eerste voorzitter en de grote stimulator. Onder druk van de BNA werden de bijeenkomsten naar Galerie Nouvelles Images in het Westeinde 22 verplaatst. Eens per twee maanden was er op de derde dinsdag van de maand een lezing met expositie en daaropvolgend het debat tussen de Haagse architecten over eigentijdse architectuur op een informeel podium. Doel was om het debat tussen architecten aan te wakkeren en de politiek wakker te schudden.

Men organiseerde ook prijsvragen zoals ‘Ontwerp een camping op het Prins Bernardviaduct’

Vermaarde architecten zoals Rossi, Siza, Rogers, Krier, Koolhaas, Coenen en Bofill hielden daar lezingen, waarna een debat volgde met Haagse architecten. Men organiseerde ook prijsvragen zoals ‘Ontwerp een camping op het Prins Bernardviaduct’ en ‘Kies uw eigen president en ontwerp daar een huis voor’. Het HaAC met Jan Brouwer en Hans van Beek speelde nog een belangrijke rol in de ‘Kampagne Stadsvernieuwing als Kulturele Aktiviteit’ waarmee Adri Duivesteijn in 1985 Den Haag op de kaart zette. Daarna was de dynamiek eruit bij het HaAC en stopten de activiteiten. De fakkel werd overgenomen door het magazine Kridelahé (1986-1992).

In 1992 blies Hans van Beek het Haags Architecten Café nieuw leven in, dit keer als stichting en met het nieuwe concept ‘Pasklaar’: een architect houdt een lezing op de bouwplaats, waarna een rondgang met debat volgt. De naam van het Haags Architecten Café veranderde in ‘Het Haags Architectuur Café’. Voorzitters waren achtereenvolgens Piet Grouls, Corine Keus, Raúl Wallaart en sinds 2012 Melvin Kaersenhout en ondergetekende.

De laatste jaren zijn de activiteiten van het HaAC sterk uitgebreid. Naast de Pasklaar excursies organiseren wij het Actueel Den Haag Debat (ADHD-debat in samenwerking met BNA kring Haaglanden, Stroom en Nutshuis), de Dag van de Architectuur (DvdA met BNA kring Haaglanden), en maken het digitale magazine HAACS met artikelen over recente ruimtelijke ontwikkelingen en verrassende projecten in de stad.

Den Haag Zuid-West en Scheveningen

Den Haag Zuid-West en Scheveningen

Leave a Comment

*