Bouwen aan Den Haag – box met 10 dvd’s

Sinds de oorlog is er in Den Haag veel gebouwd en daarover is veel gediscussieerd. In een serie van 10 films komen de hoofdrolspelers aan het woord. Oude en recente beelden laten de ontwikkeling van de stad in de afgelopen 65 jaar zien.

De films zijn gemaakt in het kader van de Dag van de Architectuur, op initiatief van Terry van der Heide, die toen voorzitter van de BNA Kring Haaglanden was. Toon Lampe was de regisseur. Door hun inzet en enthousiasme is er een boeiende reeks films van elk ongeveer 30 minuten tot stand gekomen. Veel onderwerpen, die de gemoederen in Den Haag bezig hielden en dat nog steeds doen, komen langs. Het is een mooi overzicht van de ontwikkelingen in Den Haag in de laatste decennia. De makers en geïnterviewden staan garant voor een gevarieerd beeld en een kritische blik.

De Vrienden van Den Haag geven deze dvd’s opnieuw uit met steun van de Gemeente Den Haag . In november komt de box met 10 dvd’s uit. Het eerste exemplaar wordt 25 november aan wethouder Joris Wijsmuller overhandigd.

 • 2002 Op de rand van nu  Gesprek met Sjoerd Schamhart, Hermance Schaepman, Henk van den Berg over 50 jaar bouwen in Den Haag.
 • 2003 De grenzen voorbij  Interviews met Carel Weeber, Herman Herzberger en Wim Quist, over het ontstaan van het Forum gebied.
 • 2004 Achter de schermen  De persoonlijke visie van Alvaro Siza en Ricardo Bofill over hun aandeel in de Haagse stadvernieuwing.
 • 2005 Reis door de tijd  Haagse architecten in de Wederopbouw
 • .2006 Verborgen Terrein  Romke Romke de Vries en Jan Lucas
 • .2007 Tijdelijk verblijf  Scheveningen; tragische vergissing of hernieuwd icoon?
 • .2008 De stadhuiskwestie  Architectuur als politieke factor
 • .2009 Architectuur en mobiliteit  De Grote Marktstraat, mislukking of doorbraak?
 • .2010 2e handsstad  Architectuur en hergebruik
 • .2011 Doe het zelf!  Zelf verzonnen Den Haag

U kunt nu intekenen voor deze bijzondere uitgave. Als u dat doet vóór 15 november 2014 kost deze box voor leden van de Vrienden van Den Haag: € 20,-.
Voor niet-leden is er tot 15 november een bijzonder aantrekkelijk aanbod: De box + het lidmaatschap 2015 van de Vrienden voor € 35,-.
Na 15 november wordt de prijs van de box voor leden € 25,–en voor niet-leden € 35,-.
Indien de box moet worden toegestuurd komen daar verzendkosten van € 4,00 bij.

U kunt nu intekenen door vóór 15 november een e-mail met ‘intekenen dvd-box’ en uw naam en adres te sturen naar vriendenvandenhaag@hotmail.com.
Wie tevens lid wil worden vult vóór 15 november het aanmeldingsformulier op de website in en vermeldt bij de toelichting: ‘dvd-box + nieuw lid 2015’.
Gelijktijdig met de intekening / aanmelding dient het verschuldigde bedrag te .worden overgemaakt naar rekeningnummer NL75 TRIO 0254 7011 91 t.n.v. Vrienden van Den Haag o.v.v. ‘intekenen dvd-box’ dan wel ‘dvd-box + nieuw lid 2015’.

Inlichtingen:

 • Terry van der Heide:             +31704452300           info@tvdh.nl
 • Alexander Messelaar:            +31620820474           Alexander.messelaar@gmail.com

Leave a Comment

*