Foto: Christian van der Kooy

HAACS: over architectuur en stedelijke transformatie in Den Haag

Foto: Christian van der Kooy

HAACS is een digitaal platform voor het debat over architectuur en stedelijke transformatie in Den Haag.  Het maakt in woord en beeld de ontwikkelingen zichtbaar in Haagse (interieur)architectuur en stedenbouw. HAACS volgt deze ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken en een brede maatschappelijke context. HAACS is er voor iedereen die geïnteresseerd is in gebouwd Den Haag.

HAACS nodigt u uit mee te doen met het debat en te reageren op de verschenen artikelen. Kopij voor deze website stellen wij zeer op prijs: redactie@haac.nu

Deze website is een voortzetting van het digitale HAACS Magazine dat elke drie maanden verscheen.

Leave a Comment

*