Oude foto van woningen Segbroeklaan ontworpen door Piet Zanstra

HaAC introduceert nieuwe architectuurprijs: Haagse HAAK

Piet Zanstra won de eerste Berlage Vlag met woningen aan de Segbroeklaan

In 2001 werd de Berlagevlag uitgereikt aan Sander Architecten voor hun woningbouwproject op de Vinex-locatie Leidschenveen. Niets wees er toen op dat dit de laatste architectuurprijs zou zijn, die de Dr. HP Berlage Stichting zou uitreiken. Toch is deze stichting, die al sinds 1960 architectuurprijzen uitreikte voor een in Den Haag uitgevoerd architectonisch werk of een prestatie van een persoon op architectuurgebied, in 2012 ontbonden. Ter gelegenheid van haar 40 jarig jubileum zal het Haags Architectuur Café (HaAC) in 2017 een nieuwe architectuurprijs ‘Haagse HAAK’ uitreiken voor een aansprekend recent opgeleverd project.

Noot van de redactie (oktober 2017): de vakprijs is inmiddels omgedoopt tot de ‘Nieuwe Berlagevlag‘ en wordt in samenwerking met de BNA in Den Haag uitgereikt. Inzenden kan tot eind 2017 (klik hier voor het inschrijfformulier).

Nu Den Haag moet verdichten is discussie over de kwaliteit van architectuur in samenhang met de omgeving actueler dan ooit. In de media is er veel aandacht voor bedenkingen en protesten van bewoners bij nieuwe bouwplannen, die te hoog zijn of ten koste gaan van groen. Aan de andere kant is er de groeiende behoefte aan woningen in Den Haag. Aandacht voor geslaagde projecten zal laten zien dat architectuur met de nodige creativiteit, aandacht voor de leefomgeving en een zorgvuldige detaillering, juist ook kwaliteit aan de stad kan toevoegen. Met de prijs wil het HaAC de kwaliteit van architectuur en de leefomgeving bevorderen en de discussie hierover stimuleren.

Ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving

De Haagse HAAK – met een knipoog naar de ouderwetse tekenhaak – wordt uitgereikt aan het hele team van betrokken partijen. Alle typen ruimtelijke projecten, opgeleverd in de periode januari 2012 t/m juni 2017, kunnen worden ingezonden, van interieur of dakopbouw tot wolkenkrabber of plein en van nieuwbouw tot transformatie. De kwaliteit van de ingezonden projecten worden onder meer beoordeeld op de relatie met de directe leefomgeving, ruimtelijke kwaliteit, detaillering en materiaalgebruik.

In september kunnen de projecten voor de architectuurprijs door de architect worden ingestuurd. Meer informatie en de samenstelling van de jury volgt. Weet je een gebouw dat de Haagse HAAK verdient? Het is ook mogelijk om projecten voor te dragen.

Met dit jubileum-initiatief wil het HaAC aan de orde stellen dat Den Haag een architectuurprijs mist. Als de waarde van een prijs breed onderschreven wordt wil het HaAC graag samen met andere partijen in de stad de prijs een meer structureel karakter geven en de Berlagevlag in ere herstellen.

Boulevard, kiosk “De Haringkoning”. Opdracht: Gemeente Den Haag, ontwerp: Kloet en Van der Merwe. Prentbriefkaart ter gelegenheid van de toekenning van de Berlagevlag 1997, foto: Peter de Ruig http://www.fotografiepeterderuig.info

Bewaren

Bewaren

One Comment

  1. 1. Doop Stroom om in Dr H P Berlage stichting lijkt me

    2. De Haagse Sky Line moet de prijs krijgen hoewel alle torens de opmaat vormden tot schandalen( Het Strijkijzer was de opmaat tot het Vestia schandaal, New Babylon was onderdeel van SNS Fraude en de Ministerie torens de opmaat vormden tot de downfall van de PvdA ) kan niet ontkent worden dat ze als ensemble ongelofelijk belangrijk zijn voor Den Haag
    Zie ook de Een Vandaag/Journaal shots vanaf Dudok dak met Ron Fresen.

Leave a Comment

*