All posts by

Pier Scheveningen

TodaysArt en ZERO op De Pier

Tekst: Margriet Rutgers. De Pier in Scheveningen is grotendeels weer open. Na een tijdelijke sluiting op last van de brandweer hebben de nieuwe eigenaars achterstallig onderhoud verricht. Zij zijn met […]

Renovatie ministeries: de stoelendans is gestart

Tekst: Margriet Rutgers. Foto’s: Bart van Hoek Het aantal rijksdienaren moest inkrimpen. In 2007 begon de efficiency-operatie ‘Vernieuwing Rijksdienst’. Dat leidde tot samenvoeging van diensten als inkoop en ICT tot […]