gezonde school

Nieuw Edith Steincollege biedt gezonde leeromgeving

Foto's: Luuk Kramer

Tekst: Leo Oorschot. Foto’s: Luuk Kramer.

De leerlingen van het Edith Steincollege in Buurtschap 2005 in Den Haag hebben een nieuw schoolgebouw gekregen. Een gebouw waar volgens de architecten Pascale Leistra en Alex Letteboer van atelier PRO een gezonde leeromgeving centraal staat voor de leerlingen van de Internationale Schakelklas ISK, MAVO, HAVO en VWO. Atelier PRO en Heijmans Woningbouw wonnen de Design & Build selectie. Deze school is bijzonder omdat het meest monumentale deel van de school werd bewaard. Atelier PRO behield meer van het gebouw dan gevraagd en combineerde dat met een nieuwe poort die het symbool werd van het onderwijsgebouw. Bij de nieuwbouw verdween de sportzaal grotendeels in de grond en daarbovenop kwam in drie bouwlagen het nieuwe schoolgebouw. Door de zeer compacte nieuwe bouwmassa is er ruimte voor sport in de Haagse binnenstad. Ook het historisch ensemble van gebouwen rond het Couperusplein verrijkt en hersteld.

edith stein college

Verborgen Parel in de Haagse Binnenstad

Het Edith Steincollege kent een lange geschiedenis en is in 1915 opgericht als Katholieke Meisjesschool, met het Aloysius College als jongensschool. Sinds 1931 is het gehuisvest aan het Couperusplein in een gebouw van de Delftse School architect ir. Henri Thunnissen. Het gebouw ligt in de binnenstad van Den Haag, aan het einde van het prachtige Louis Couperusplein. Een statig Haags plein met karakteristieke bebouwing uit het interbellum, waaronder het voormalige Billitongebouw van Co Brandes dat werd gebouwd in stijl van de Nieuwe Haagse School. Lucas Onderwijs besloot in 2012 tot sloop van de school. Het gebouw voldeed niet meer aan hedendaagse onderwijswensen.

gezonde school
Atelier PRO architecten en Heijmans toonden met een Design & Build-aanbesteding aan dat sloop van alle gebouwdelen niet noodzakelijk was. De architecten bedachten een zeer compacte nieuwbouw naast de monumentale aula/kapel, het meest karakteristieke deel. De integratie van de sportzaal (half verdiept in het maaiveld) met daarboven de klaslokalen leverde een efficiënt nieuw gebouw op. De sportzaal werd een soort podium waarop verschillende onderwijsafdelingen zijn gesitueerd. Doordat tijdelijke huisvesting en verschillende gebouwtjes die in de loop der jaren waren bijgebouwd zijn weggehaald werd ook het historische stedelijk ensemble hersteld. De ruimte die verder overbleef werd ingericht voor sport, spel, tuinieren, groenbeleving en buiteneducatie. Het Edith Steincollege biedt zo een uitdagende en gezonde onderwijsomgeving op een bijzondere plek in de stad.

De symboliek van de schoolpoort

De afwikkeling van de logistieke verkeersstromen door het gebouw was een belangrijk ontwerpuitgangspunt. Voorheen werden fietsende leerlingen tussen en om gebouwen naar het binnenterrein geleidt. Om deze stromen van en naar het gebouw beter te geleiden beschikt de school in de nieuwe situatie over een brede poort op de as van het Louis Couperusplein. Eenmaal binnen is de routing door het gebouw duidelijk georganiseerd over de middenas van het gebouw. Boven de poort worden het bestaande en nieuwe deel verbonden. De poort heeft een eigen uitstraling en transparantie gekregen. Nu fietsen leerlingen over het Louis Couperusplein door de poort naar het binnenterrein met sportfaciliteiten. De poort is stedenbouwkundig en symbolisch een markeringspunt. Buiten schooltijden wordt de poort gesloten met een sierhek.

edith stein college
Het gebouw sluit in geleding, kleurbeleving en materiaalgebruik aan op de omgeving en op de architectuur van de Delftse School van de behouden kapel. Karakteristiek voor de nieuwbouw is het patroon van horizontale gevelbanden met verticale ramen gearticuleerd met verspringende metselwerk vlakken. Het volume boven de poort heeft een eigen geleding met verticale banden van sierbeton en metselwerk. De brons geanodiseerde kozijnen en panelen verlenen een waardige en eigentijdse uitstraling aan het geheel. De bestaande aula/kapel behoudt in het beeld de hoofdrol in het nieuwe ensemble van oudbouw en nieuwbouw.

Gezonde buitenruimten, gezonde voeding

‘Samen Sporten’ is het thema dat docenten meegaven bij het inrichten van de buitenruimte. Bewegen is daarbij de hoofdmotor. De lessen lichamelijke opvoeding bieden een goede basis, maar daarnaast is gebleken dat leerlingen gestimuleerd worden om meer te bewegen als je hen daartoe ook de mogelijkheden biedt. Er is daarom samen met leerlingen gekozen voor twee basketbalvelden, een voetbalveldje en een plein waar tafeltennistafels geplaatst kunnen worden. Deze velden worden met elkaar verbonden door een pad dat onder andere gebruikt wordt voor atletiek. Een mooie voorbereidingsplek op de jaarlijkse gezamenlijke deelname aan de City-Pier-City-Loop Den Haag. Ook in pauzes, voor, tussen en na de lessen kunnen leerlingen sporten. Een gezonde leeromgeving is niet alleen Frisse Scholen B, veel geluidabsorptie, veel daglicht en een uitdagende buitenruimte. Er is ook aandacht voor gezonde eet- en drinkgewoontes voor leerlingen. Om die reden zijn er bij de sportvelden watertappunten. En is er de droom om in de nabije toekomst fruitbomen te planten en een school(moes-)tuin te realiseren om biologielessen in de praktijk te brengen.

Op 27 oktober bezocht het Haags Architectuur Café (HaAC) het vernieuwde Edith Stein college.

gezonde school

Leave a Comment

*